Onrust over vergoeding incontinentiemateriaal

Het Farmaceutisch Bureau Amsterdam trekt aan de bel over het nieuwe hulpmiddelencontract van Agis/Achmea. Hierin is een nieuwe systematiek ingevoerd voor de vergoeding van incontinentiemateriaal, die nadelig kan uitpakken voor patiŽnten. CliŽntenbelang Amsterdam dringt er op aan dat de sector dit probleem met de zorgverzekeraar oplost.

Tot voor kort werd al het incontinentiemateriaal gedeclareerd dat was afgeleverd aan de patiënt. Nu komt er een systematiek van dagvergoedingen, afhankelijk van de zwaarte van de incontinentie. Op basis van een intake wordt een patiënt ‘geclassificeerd’.

Is de classificatie bijvoorbeeld twee luiers per dag, dan krijgt de apotheker die vergoeding per dag. Als de patiënt meer luiers nodig heeft, wordt de rekening daarvan neergelegd bij de apotheker.

Onwenselijk

Cliëntenbelang Amsterdam vindt de nieuwe situatie onwenselijk, omdat de cliënten de dupe dreigen te worden van een probleem tussen Agis/Achmea en de apothekers. Cliënten kunnen in een positie komen, waarin zij moeten onderhandelen over het verbruik van incontinentiemateriaal.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit door cliënten als pijnlijk en gevoelig wordt ervaren. Wij vinden het dan ook onjuist dat cliënten worden betrokken bij het compenseren van de extra kosten die de apothekers maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herman Klein Tiessink via h.kleinti@clientenbelangamsterdam.nl of op (020) 75 25 165.