CliŽntenbelang Amsterdam nieuws

Radio Signaal, uitzending 22 juni

In deze uitzending aandacht voor het Rode Kruis in Amsterdam. En: wat doe je tegen stigma op de werkvloer? We vervolgen de interview-serie 'Samen sterke zonder Stigma in de lucht'. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Jeugdplatform Amsterdam zoekt enthousiaste vrijwilligers

We zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het bekender maken van het Jeugdplatform Amsterdam. Met jullie hulp kunnen we nog meer jongeren en ouders bereiken en nog beter bijdragen aan de kwaliteit van de jeugdhulp. Benieuwd naar wat voor iemand we zoeken en wat je taken als vrijwilliger zullen zijn? Lees verder

Radio Signaal, uitzending 15 juni

Sinds 2015 krijgt de gemeente op een kritische en creatieve manier advies over zorg voor de jeugd. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 8 juni 2017

Wat komt er allemaal kijken om je weg te vinden in de participatiesamenleving? De WRR onderzocht het. Verder aandacht voor het internationale festival over sociale woningbouw dat deze maand plaatsvindt in Amsterdam.
Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Onafhankelijke hulp voor ouders en jongeren

Ouders of jongeren die zaken moeten regelen rond zorg, wonen, werk, inkomen of onderwijs, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Ze blijven zitten met vragen zoals welke zorg bij hen past. Of waar ze een goed overzicht vinden van de beschikbare hulp in hun gemeente. Veel mensen weten niet dat ze recht hebben op zo een ondersteuner. Daarom hebben wij met het Kennisnetwerk Jongeren & Ouders van het Nederlands Jeugdinstituut een folder ontwikkeld voor ouders en jongeren over onafhankelijke cliŽntondersteuning. De folders voor ouders is nu verkrijgbaar. Die voor de jongeren volgt later dit jaar. Lees verder

Toegankelijkheid: plan van aanpak hard nodig

In de voortgangsnotitie ĎAmsterdam werkt aan Toegankelijkheidí inventariseert de gemeente Amsterdam wat de gemeente doet aan toegankelijkheid. Papier is geduldig, maar onze vele adviezen moeten wel leiden tot het daadwerkelijk wegnemen van belemmeringen. We vinden dat er snel een concreet plan van aanpak moet komen. Want er is werk aan de winkel! Lees verder

Gemeente moet vertrouwen in Welzorg opzeggen

Leverancier van hulpmiddelen Welzorg presteert al ruim een jaar flink onder het vereiste niveau. Wethouder Zorg Eric van der Burg ziet de dienstverlening heel langzaam maar zeker verbeteren. Stoppen met Welzorg vindt hij niet verantwoord. Het aantal klachten per maand daalt inderdaad eindelijk, maar veel cliŽnten zijn het vertrouwen in Welzorg kwijt. Wij krijgen nog steeds ernstige klachten. Voor ons is de maat vol. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 1 juni

Amsterdam bestaat uit stenen, water en parken, maar wist u dat er ook landbouw gebieden zijn? En: een cursus zelfverdediging voor mensen met een fysieke beperking. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Ex-gedetineerde coaches motiveren gedetineerde jongeren

Het project 'Inzet ervaringsdeskundigen in de JJI' koppelt jongeren in jeugdgevangenissen aan jongvolwassene coaches die ooit zelf gedetineerd waren, maar hun leven weer op de rit kregen. Ervaringsdeskundigen en projectorganisaties Young in Prison NL, LOC zeggenschap in zorg, het Jeugdplatform Amsterdam en het Lectoraat ResidentiŽle Jeugdzorg (Hogeschool Leiden) bedachten een project rond de inzet van 'coaches met ervaring.' Lees verder

Vacature projectmedewerker klankbordgroep ĎPersonen met verward gedragí

We zijn per direct op zoek naar een projectmedewerker voor de klankbordgroep ĎPersonen met verward gedragí. Het gaat om een tijdelijke functie voor een jaar van 18 uur per week. Startdatum: 1 juli a.s. Als projectmedewerker ben je verantwoordelijk voor het opzetten en ondersteunen van de klankbordgroep. Deze bestaat uit cliŽnten en cliŽntenvertegenwoordigers en adviseert de gemeente Amsterdam over het invullen en de uitvoering van het programma 'Personen met verward gedrag'. Je werkt nauw samen met de voorzitter van de klankbordgroep en de gemeente Amsterdam. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 25 mei

We herhalen deze keer onze uitzending van 19 januari over De Latei, een vereniging voor speciale wooninitiatieven in eigen beheer. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. ' Lees verder

Kritiek op concept actieplan Age friendly City

De gemeente heeft een eerste concept actieplan 'Age friendly City' (leeftijdsvriendelijke stad) geschreven, dat onder andere is voorgelegd aan CliŽntenbelang Amsterdam. Het actieplan deed bij ouderen uit onze achterban veel stof opwaaien. Belangrijkste kritiekpunt is het ontbreken van verbinding tussen verschillende beleidsdomeinen. We schreven een eigen visie, en gaan hierover met de gemeente in gesprek. Lees verder

CliŽntondersteuning in de praktijk

Mensen die een hulpmiddel, voorziening of zorg willen aanvragen, kunnen daar hulp bij krijgen van onze cliŽntondersteuners. Bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een (her)indicatiegesprek en advies over het in bezwaar gaan tegen een afgewezen aanvraag. In dit artikel twee voorbeelden uit de praktijk. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 18 mei

Burenruzies kunnen mensen slopen, Beter Buren bemiddelt. Hoe gaan ze te werk? Ook kijken we naar het dierenwelzijn in Nederlandse slachthuizen.Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 11 mei

Dit jaar is Radio Signaal een samenwerkingsverband aangegaan met de Ombudsman Metropool Amsterdam. Te gast is de ombudsman zelf, Arre Zuurmond. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Meepraten over nieuwe vervoerders AOV

Het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) is de afgelopen maanden aanbesteed. Leden van onze werkgroep AOV hebben vooraf het Programma van Eisen, waaraan de nieuwe vervoerders moeten voldoen, van commentaar voorzien. Een deel hiervan is door de gemeente overgenomen. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 4 mei

Een uitzending in het teken van de psychische gevolgen van oorlog en de aanpak van het Sinai Centrum. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Uitwisseling informatie binnen de Wijkzorg kan beter

Ruim 70 mensen namen deel aan twee expertmeetings 'Meer tijd voor de cliŽnt', waaronder 9 uit onze achterban. Het doel van deze bijeenkomsten is het verbeteren van uitwisseling van informatie binnen de Wijkzorg. Uiteindelijk moet er een werkbaar plan voor de toekomst komen. Waarin de zorgaanbieder minder tijd kwijt is aan administratie, de cliŽnt meer ondersteuning krijgt en de gemeente goed haar eindverantwoordelijkheid kan nemen. De gemeente Amsterdam, CliŽntenbelang Amsterdam en SIGRA hebben samen deze bijeenkomsten georganiseerd. Lees verder

Lees de publieksversie van ons Activiteitenverslag 2016

De publieksversie van ons Activiteitenverslag 2016 is verschenen. In deze krant krijgt u een beeld van wat we zoal het afgelopen jaar hebben gedaan. Het is geen compleet overzicht, maar slechts een greep uit het vele werk wat wij ook in 2016 hebben verzet. Onze leden krijgen een exemplaar opgestuurd. Op deze pagina kunt het verslag digitaal inzien. Lees verder

Wethouder moet Canta maatregel herzien

18 april jl. vond in de Raadscommissie Zorg een spoeddebat plaats over de inname van Cantaís door de gemeente Amsterdam. Na een heftig debat zegde de wethouder toe de maatregel aan te passen. De Cantaís worden voorlopig nog niet ingenomen. Echt duidelijkheid komt er als de gemeenteraad op 10 mei hopelijk besluit deze strenge beleidsregels niet toe te passen. We roepen iedereen die zijn of haar Canta moet inleveren op toch bezwaar in te dienen. Wij helpen kunnen daarbij helpen. Lees verder

Inleveren canta ten koste van zelfstandigheid

Wij hebben ons aangesloten bij het protest van PvdA, D66, en SP tegen het besluit van wethouder Van der Burg (Zorg) om Amsterdammers met een beperking te laten herkeuren voor hun canta (brommobiel). Voor mensen die jarenlang zelfstandig konden blijven dankzij hun Canta, is het heel ingrijpend om hun Canta nu te moeten inleveren. Wij zijn er niet van overtuigd dat het (Aanvullend) Openbaar Vervoer of een scootmobiel een goed alternatief is. In tegenstelling tot de gemeente vinden wij het AOV niet geschikt voor korte afstanden. Lees verder

Inleveren Canta in strijd met VN-verdrag

Tenminste 80 Amsterdammers met flinke mobiliteitsbeperkingen zullen als gevolg van de herbeoordelingen die de gemeente momenteel uitvoert, binnen 3 maanden hun zelfstandige vervoersmiddel kwijtraken. Waarschijnlijk zal dat aantal nog toenemen, aangezien de herbeoordelingen nog gaande zijn. Vanavond vindt een debat hierover plaats in de Raadscommissie Zorg. Wij hebben de verschillende politieke partijen onze zienswijze meegegeven. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 20 april

In deze uitzending de derde aflevering van het radioproject ĎSamen Sterk zonder Stigma in de luchtí. Na ĎWat is stigmaí en ĎStigma en de GGzí vertelt gast Annemiek Levy over 'Stigmatisering en studerení. Ook besteden we aandacht aan de herdenkingsbijeenkomsten van Open Joodse Huizen. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). En natuurlijk zijn we via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 13 april

In deze uitzending aandacht voor de positie en belangenbehartiging van kinderen bij problemen, zoals scheiding van de ouders. Verder een interview met de voorzitter van de Centrale CliŽntenraad van HvO-Querido. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Vacature voor secretariaatsmedewerker

In verband met ziektevervanging zijn wij voor ons secretariaat op zoek naar een secretariaatsmedewerker (24 uur). Ons secretariaat bestaat momenteel uit 4 personen, elk met een eigen taakgebied. We bieden facilitaire en secretariŽle ondersteuning aan vereniging en werkorganisatie. Bij ons staat teamwork voorop: we werken veel samen en humor is daarbij erg belangrijk. Lees verder

Met wethouder in gesprek over forse problemen Welzorg

De dienstverlening van hulpmiddelenleverancier Welzorg laat nu al meer dan een jaar sterk te wensen over. Afspraken over telefonische bereikbaarheid, levertijden en service worden niet nagekomen. Gemeentelijke maatregelen hebben helaas niet genoeg geholpen. De problemen bij Welzorg zijn structureel; een duurzame oplossing is nodig. We gaan hierover in gesprek met wethouder Van der Burg. Lees verder

Standaard afwijzen meerdere trapliften: in strijd met Wmo

Bij ons zijn meerdere vragen binnen gekomen over het beleid van de gemeente Amsterdam om maar ťťn traplift per woning toe te kennen. Mensen die hoger wonen dan de eerste verdieping moeten verhuizen, omdat dit goedkoper is dan het plaatsen van twee of drie trapliften. Daarbij maakt de gemeente geen onderscheid naar de persoonlijke situatie. Dit is in strijd met de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) die maatwerk voorschrijft. Lees verder

Onze nieuwsbrief is weer verschenen

Op 29 maart jl. is onze nieuwsbrief weer verschenen. Met nieuws over het gemeentelijke trapliften beleid, problemen Welzorg, stemmen voor mensen met beperking en weer de brandbrief aan het GVB. Lezen dus! Lees verder

Radio Signaal, uitzending 6 april

De huidige gezondheidszorg richt zich onvoldoende op het vrouwelijk lichaam. Aan het woord komen Xanne Visser van Woman Inc en Melitia van het Hiv-servicepunt. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Radio Signaal uitzending 30 maart

In deze uitzending aandacht voor het Landelijk Platform Burgerinitiatieven en het boek 'Yemma' van Mohammed Benzakour.
Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Landelijk onderzoek naar kwetsbare ouderen

Organisaties van cliŽnten, mantelzorgers en aanbieders zijn samen een landelijk onderzoek begonnen naar de ouderenzorg. Wat gaat goed, wat kan beter? Welke oplossingen zijn zinvol zijn en welke niet? Wij ondersteunen dit initiatief en vragen uw aandacht voor de vragenlijst. De zorg voor kwetsbare ouderen kan en moet beter. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 23 maart

In deze uitzending aandacht voor het Enik Recovery College en het boek Coef van Rein Hannik, resultaat van een opmerkelijke erfenis.
Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 16 maart

Vandaag het begin van een tweeluik 'Ethische dilemmaís in het vrijwilligers werk', een samenwerkingsproject van VCA en Radio Signaal. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Stembureaus toegankelijk genoeg?

Als je een beperking hebt, kun je dan ook je stem uitbrengen? Als je in een rolstoel zit, wil je weten waar je naar binnen kunt. We horen graag uw ervaringen met de toegankelijkheid van de stembureau's in Amsterdam. Lees verder

21 maart: CliŽntenbelang cafť over partnerschap

We nodigen we u weer uit voor ons tweede CliŽntenbelang Cafť op 21 maart van 16:30-19:00 uur. Graag wisselen we met u van gedachten over de praktische invulling van onze nieuwe strategie. Deze keer is het thema partnerschap en gelijkwaardigheid. Hoe gaan we aan die waarden samen invulling geven? Lees verder

Verkiezingsdebat Radio Signaal

9 maart organiseerde Radio Signaal in de OBA een debat met vertegenwoordigers van politiek en praktijk. Hoe kan de zorg beter in de volgende regeerperiode? We hadden een brede uitnodiging gestuurd naar onze achterban. U kunt de uitzending integraal terugluisteren. Lees verder

Telefonische cliŽntondersteuning WLZ ook buiten kantooruren

Tot en met 31 mei verruimen we onze openingstijden, zodat cliŽnten/mantelzorgers ook buiten kantooruren in de gelegenheid zijn om te bellen met vragen over langdurige zorg. Indien er veel vraag is naar deze extra openingstijden, zullen we deze na de proefperiode handhaven. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 2 maart

In deze uitzending anticiperen we op de onvermijdelijke vergrijzing die ons te wachten staat, en besteden we aandacht aan de indrukwekkende film 'Naomi's geheim' die gedraaid zal worden tijdens het Psychiatriecafť IJburg op 3 maart.
Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Praat mee over de Jeugdhulp in Amsterdam!

Wil je meepraten over de Jeugdhulp in Amsterdam? Word dan lid van de adviesgroep van het Jeugdplatform Amsterdam. In dit platform gaan Amsterdamse jongeren en ouders met elkaar in gesprek over de zorg voor kinderen en jongeren. Lees verder

Signalen van zorgschouwen ook naar gemeente

In het voorjaar zullen wij de gemeente Amsterdam enkele actiegerichte adviezen overhandigen op basis van de veertig georganiseerde zorgschouwen van de afgelopen jaren. Op deze manier helpen wij zorglocaties die hebben meegedaan om hun verbeterpunten voor een beter leefklimaat voor bewoners te realiseren. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 23 februari

Een uitzending over ouderen, met specialist Annetje Bootsma en Astrid van Ketel, gezondheidsbevorderaar bij de GGD Amsterdam. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Protest tegen verplaatsen gehandicapten-zitplaatsen in tram

In sommige trams (Combinotrams) zijn zitplaatsen verwijderd die speciaal bestemd zijn voor mensen met een beperking. Nadat wij afgelopen week een brandbrief hebben gestuurd, zegde het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB) toe om de zitplaatsen terug te plaatsen. Echter op een andere plek in de tram: niet meer direct bij de ingang, maar hier ver van verwijderd. Dit is voor ons geen gelijkwaardig alternatief en gaan hierover in gesprek met het GVB. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 16 januari

Een uitzending in het teken van de dans! Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren Lees verder

Radio Signaal, uitzending 9 februari

In deze uitzending het tweede interview in het radioproject ĎSamen Sterk zonder Stigma in de luchtí Te gast is ambassadeur Tjolien Clignett, hulpverlener ťn ervaringsdeskundige. Verder aandacht voor het boek 'Al te gek; psychose tussen brein en maatschappij' van Geerdt Magiels. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Enthousiaste reacties tijdens bijeenkomst doelgroepenvervoer

Op 18 januari jl. hebben we met de gemeente een bijeenkomst voor onze achterban georganiseerd over het gemeentelijke programma 'Doelgroepenvervoer'. Rond de dertig mensen waren aanwezig, een mooie opkomst. De doelstellingen van het programma zijn om het vervoersysteem te verbeteren, zodat gebruikers meer invloed krijgen op hun reismogelijkheden. Lees verder

Klantvriendelijkheid indicatieadviesbureau na gesprekken verbeterd

Sinds maart 2016 bepaalt het Indicatie Adviesbureau Amsterdam (IAB) voor de gemeente of mensen in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of een voorziening. De afgelopen tijd hebben we signalen binnengekregen dat de werkwijze van het indicatiebureau op belangrijke punten beter kan. We zijn hierover in gesprek gegaan met het IAB en de gemeente. Mťt resultaat. Lees verder

Eerste ontmoeting ambtenaren en mensen met een lvb

Maandag 16 januari jl. kwamen in Pakhuis de Zwijger ambtenaren van de gemeente en Amsterdammers met een licht verstandelijke beperking (lvb) bijeen. Het was de eerste ontmoeting ťn de eerste bijeenkomst van het lvb-cliŽntenplatform dat dit jaar opgericht zal worden. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 2 februari

In deze uitzending: wat doet een Huis van de Wijk? Verder aandacht voor het prijswinnend buddyproject voor LHBT ex-asielzoekers van De Regenboog. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Herbeoordeling indicatie Canta of aangepaste auto

Mensen die vůůr 2010 een Canta of aangepaste auto in bruikleen hebben gekregen, krijgen binnenkort een herbeoordeling. Aanleiding voor de herbeoordeling is dat de gemeente de regelgeving in de afgelopen jaren heeft aangescherpt. De vervoersbehoefte wordt nu anders beoordeeld dan voor 2010. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 26 januari

Vrouwen, ook in ons land, hebben nog steeds te maken met discriminatie, uitbuiting en misbruik. Wat hier tegen te ondernemen? Te gast zijn Anja Meulenbelt en Rafia Aallouch. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Adviezen aan gemeente over wonen in Amsterdam

Eind 2016 hebben we een digitale raadpleging georganiseerd over hoe Amsterdammers hun woonsituatie beoordelen. Onze leidraad ĎWonen is meer dan een dak boven je hoofdí hebben we als uitgangspunt gebruikt voor het onderzoek. De resultaten hebben wij vervolgens naast de verschillende gemeentelijke beleidsnotities ťn actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen gelegd. In een brief aan de verantwoordelijke wethouders Ivens (Wonen) en Van der Burg (Zorg en Welzijn) hebben we aangegeven aan welke punten zij in hun beleid prioriteit zouden moeten geven. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 19 januari

In deze uitzending besteden we aandacht aan De Latei een vereniging voor speciale wooninitiatieven in eigen beheer. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. ' Lees verder

Radio Signaal, uitzending 12 januari

We gaan van start met het eerste deel van een serie 'Samen Sterk zonder Stigma in de lucht'. Ook hebben we het over een nieuw programma van de gemeente om het zgn. Doelgroepenvervoer te verbeteren. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Stopppen met onze klachtbemiddeling huisartsen

Sinds 1 januari jl. zijn we gestopt met de klachtbemiddeling voor huisartsen. De nieuwe klachtwet (Wkkgz) schrijft voor dat zorgverleners, waaronder huisartsen, vanaf 2017 zťlf de opvang en behandeling van klachten van hun patiŽnten moeten organiseren. Zij kunnen binnenkort terecht bij een onafhankelijk klachtenfunctionaris die de huisarts aanbiedt. Lees verder

Wijkzorg 2017: meer geld voor deskundigheidsbevordering

In 2015 is de Amsterdamse wijkzorg gestart. In het Stedelijk Overleg Wijkzorg hebben we steeds gehamerd op het perspectief van de cliŽnt. Dat zien we terug in de plannen voor 2017. We zijn tevreden dat er geÔnvesteerd wordt in deskundigheidsbevordering van de wijkzorgmedewerkers. Ook zijn afspraken gemaakt over cliŽnttevredenheidsonderzoek. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 5 januari

In deze eerste uitzending: de tentoonstelling Face it! over vooroordelen, en een portret van COC Amsterdam. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Nieuw lijnennet OV: kwaliteit overstap hoog op agenda

Op 13 december jl. hebben we ingesproken bij de Regioraad die de Vervoerplannen 2018 behandelde. Ons pleidooi: het moet een harde ontwerpeis zijn dat de overstappunten en de stationsomgeving goed ingericht zijn voor mensen met een beperking. Dus geen sluitstuk achteraf. Groen Links diende een motie in met dezelfde strekking, die unaniem werd aangenomen. Inspreker Lex Hendriksen: ďWe hameren voortdurend op toegankelijkheid, en hopelijk zit het nu goed tussen de politieke oren.Ē Lees verder

Crisiskaart nu ook via ervaringswerkers te verkijgen

Tot nu toe konden cliŽnten voor een Crisiskaart alleen terecht bij onze gecertificeerde consulent. Om de drempel te verlagen, is het aantal plaatsen uitgebreid. Als proef leiden we nu ervaringsmedewerkers van GGz-instellingen op tot crisiskaartconsulent. Lees verder

Nicolette Besemer genomineerd voor 'Amsterdammer van het Jaar'

Nicolette Besemer, een van onze vaste vrijwilligers, is genomineerd voor de titel Amsterdammer van het Jaar 2016. Tien kandidaten strijden om de eer. Zondag 15 januari a.s. wordt de winnaar bekend gemaakt in de Stadsschouwburg. Natuurlijk hopen wij Ďonze kandidaat' wint, want Nicolette helpt mee om Amsterdam beter toegankelijk te maken voor mindervaliden! Lees verder

Radio Signaal, uitzending 29 december over Roel Walraven

In onze allerlaatste uitzending van 2016, is Roel Walraven te gast.
86 jaar, communist en oud wethouder (sport) in het Amsterdam van de roerige jaren '60 en '70. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Vacature voor een cliŽntondersteuner

Per direct zijn wij op zoek naar een cliŽntondersteuner voor 16 uur per week. Het dienstverband loopt tot en met 31 december 2017. Lees verder

Sluiting kantoor rond de feestdagen

Ons kantoor is maandag 26 t/m vrijdag 30 december gesloten. Ook telefonisch zijn wij dan niet bereikbaar. Natuurlijk kunt u ons mailen via info@clientenbelangamsterdam.nl. Vanaf maandag 2 januari zullen wij de mails weer gewoon afhandelen. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 22 december

In deze kerstuitzending: een luisterboek over betere communicatie in zorg en welzijn, en een portret van Onbeperkt West. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Voorstel nieuw bouwbesluit: doorgeschoten marktwerking?

Het kabinet heeft nieuwe bouwregelgeving voorgesteld, waarin minder strenge eisen worden gesteld aan de toegankelijkheid van woningen en gebouwen. Via de landelijke organisatie Ieder(in) hebben wij hiertegen protest aangetekend. Wij vinden dat zoiets belangrijks als woonkwaliteit niet aan de markt overgelaten kan worden. Lees verder

Radio Signaal uitzending 15 december

In deze uitzending: het kunstproject ArtZuid, de Sociale kruidenier, en de gemeentelijke website Pak je kans, voor mensen met een smalle beurs.
Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Oproep: meld problemen met Ďvoor de deur afzettení

Steeds meer gebieden in de stad worden autoluw of autovrij, zoals het Muntplein. Deze plekken zijn vaak moeilijker bereikbaar voor de (straat)taxi en het doelgroepenvervoer. Zowel chauffeurs als passagiers van het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) hebben bij de gemeente en ons aangegeven moeite te hebben met het bereiken van hun bestemming. Lees verder

Deelnemers gezocht voor onderzoek cliŽntroutes

Voor een cliŽntenonderzoek naar de keuzen die mensen met een beperking maken voor hun zorg/ondersteuning(svraag), is Ieder(in) op zoek naar respondenten of diens vertegenwoordigers uit diverse doelgroepen. Ieder(in) voert het onderzoek uit met LpGGZ en PatiŽntenfederatie Nederland in opdracht van het ministerie van VWS. Lees verder

Beleidskader Verkeersnetten: aandacht voor handicap en verkeer

Het verkeer in Amsterdam wordt intensiever. Er zijn meer voetgangers, en fietsers en voetgangers zitten elkaar steeds meer in de weg. In het vernieuwde gemeentelijke ĎBeleidskader Verkeersnettení is er aandacht voor deze problematiek. Nieuw is het ĎHoofdnet voetgangersí, dat onze goedkeuring kan wegdragen. Vandaar onze opbouwende reactie op het beleidskader. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 8 december

Met de Stichting BeeSupport, theaterstichting 5D en de sociale woningbouw van de Amsterdamse School.
Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Stedelijk Kader Zorghuisvesting niet ambitieus genoeg

De gemeente Amsterdam en zorgaanbieders van langdurige zorg hebben de conceptnotitie 'Stedelijk Kader Zorghuisvesting' opgesteld over een goede planning voor verpleeghuizen in de stad. In een reactie hebben wij laten weten dat zorghuisvesting veel breder gezien worden. Zorghuisvesting begint niet pas nŠ een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz), maar al thuis. Lees verder

Eigen bijdragen Wmo nu echt lager

Bij de begrotingsbehandelingen in de gemeenteraad is een mooi resultaat geboekt voor Amsterdammers die gebruikmaken van Wmo-voorzieningen. Vanaf 2017 komen meer mensen in aanmerking voor het laagste tarief van de eigen bijdrage. Vooral mensen met een (lager) middeninkomen gaan erop vooruit. Net als wij, vond ook de raad het niet rechtvaardig dat deze groep zoveel moest betalen. Lees verder

Radio Signaal 1 december

Kunstproject De Opstap vierde vorige week trots zijn 35 jarig jubileum. Verder aandacht voor de jaarlijkse LoveDance en dat nieuwe buurtrestaurant aan het Piraeusplein. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Gemeenteraad repareert bezuinigingen sociale voorzieningen

Het college van B&W was van plan Ä 7 miljoen te bezuinigen op de stadsdelen, waardoor sociale voorzieningen in gevaar zouden komen. Vanuit de stadsdelen kregen we bezorgde reacties van zowel inwoners als bestuurders. De gemeenteraad zag het gevaar gelukkig ook. Op 10 november nam de raad extra voorstellen aan die de effecten van de bezuinigingen moeten dempen. De basisvoorzieningen in de stadsdelen blijven op peil. Onze zorg is hiermee voorlopig weggenomen. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 24 november

Een uitzending met en over jongeren. We besteden aandacht aan de campagne 'Slechthorend. Nou en?!', en zoomen in op Yongsters, een website voor Jongeren van de Vrijwilligers Centrale. In de column wacht u de belijdenissen van een psychoticus. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Staatssecretaris moet voorstel Toegankelijkheid aanpassen

De Tweede Kamer vindt dat toegankelijkheid in Nederland de norm moet worden. In het concept ĎBesluit Toegankelijkheidí zou dat streven nader uitgewerkt worden. Maar die verwachtingen zijn niet waargemaakt. Net als vele anderen schreven ook wij een vernietigende reactie. Op 15 november nam de Tweede Kamer een motie aan die staatssecretaris Van Rijn oproept om vůůr 15 december een aangepaste tekst naar de Kamer te sturen. Lees verder

Vacature kerngroep Platform Mantelzorg Amsterdam

In december neemt Platform Mantelzorg Amsterdam afscheid van een lid van de kerngroep en is daarom op zoek naar een opvolger. Iemand die zelf mantelzorger is en/of affiniteit heeft met mantelzorg. Het betreft een vrijwilligersfunctie. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 17 november

Deze week aandacht voor twee organisaties die jongeren willen ondersteunen: de Weekend Academie en Big Brother, Big Sister.
Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren Lees verder

Voorgenomen bezuinigingen stadsdelen sociaal domein

Met grote zorgen hebben we kennis genomen van het voornemen van het College van B&W om fors te bezuinigen op de stadsdelen. De hoogte van de bezuinigingen is dankzij een motie in de gemeenteraad al gehalveerd tot Ä 7 miljoen. Maar ook dan zullen deze bezuinigingen het sociaal domein ernstig treffen. Onze zorgen hebben we in een brief kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 10 november

In deze uitzending nemen we u meer naar het Oranjehuis van de Blijf Groep, en blikken we vooruit naar het 'Festival voor eenzaamheid van iedereen' aan de Sloterplas.
Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren h Peik Suyling Lees verder

Mantelzorgbijeenkomst 'Ik wil niet bereikt, maar gezien worden'

Op 11 oktober organiseerde het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) een bijeenkomst met de veelzeggende titel 'Ik wil niet bereikt, maar gezien worden'. Uit de grote opkomst bleek dat het programma veel mensen aansprak. Voor het programmaonderdeel Ďpareltjes in de buurtení bleken er meer aanmeldingen te zijn dan verwacht. Lees verder

Silver Screen: ouderen in de hoofdrol

De GGD Amsterdam ontwikkelt in samenwerking met lokale organisaties het project Silver Screen. Bewoners, lokale organisaties en de GGD organiseren samen filmvoorstellingen voor buurtbewoners. Houdt u van films? Bent u geÔnteresseerd in actief ouder worden? Dan zijn is dit wellicht iets voor u. Lees verder

Opnieuw ernstige klachten over service Welzorg

Opnieuw zijn er ernstige klachten over de service van de leverancier van hulpmiddelen Welzorg. De gemeente heeft inmiddels sancties opgelegd, want leveranciers moeten voldoen aan de afspraken. Tot op heden is de situatie helaas niet verbeterd. Het is goed om te horen dat de gemeente de problemen serieus oppakt, maar ondertussen staan de gedupeerden machteloos. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 3 november

In deze uitzending: Toneelgroep Jet, de Kidsclub van Warchild, en de Stichting Bretels, houvast voor gezinnen die een ouder verliezen.
Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Campagne 'Zo ben ik geholpen'

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz), dan heeft u recht op onafhankelijke cliŽntondersteuning. Maar wat is dit eigenlijk? Om dit duidelijk te maken is Adviespunt Zorgbelang de landelijke campagne ĎZo ben ik geholpení gestart, met verhalen van mensen die ervaring hebben met cliŽntondersteuning. Als een van de Zorgbelang-organisaties ondersteunen wij deze campagne die gericht is op kwetsbare 80-plussers, hun kinderen, mantelzorgers en professionals. Lees verder

Onafhankelijke cliŽntondersteuning Wlz gecertificeerd

De onafhankelijke cliŽntondersteuning Wlz (Wet langdurige zorg) van Adviespunt Zorgbelang is onlangs gecertificeerd volgens ISO 9001:2015. Aangezien wij een van de Zorgbelang-organisaties zijn en onderdeel uitmaken van het Adviespunt kunnen ook onze eigen Wlz-dienstverlening en die in Noord-Holland (onder de naam Adviespunt Zorgbelang) zich tooien met deze kwaliteitsstempel. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 27 oktober

In deze uitzending aandacht voor de Ouder- en Kindteams in Amsterdam. Ook interviewen we een lector Armoede & Participatie.
Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 20 oktober

Radio Signaal viert deze maand zijn 10 jarig jubileum. In de uitzendingen staan we stil bij 10 jaar zorg. Deze keer kijken we naar de wijkzorg en wijkverpleging. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Stedelijke Wmo-Adviesraad zoekt vrijwilligers

In het bijzonder is de Wmo-Adviesraad op zoek naar mensen die zelf ervaringsdeskundige zijn, dan wel ervaring hebben met het gebruik van de Wmo in de praktijk. We hebben in verband met de huidige samenstelling van de raad behoefte aan nieuwe leden die kennis over en/of ervaring hebben met Maatschappelijke Opvang/ Beschermd Wonen, de LVB sector en/of de geestelijke gezondheidszorg. De Raad streeft ook naar een brede etnisch culturele samenstelling. Lees verder

Resultaten vignettenstudie EPA Amsterdam

Onlangs zijn de definitieve resultaten opgeleverd van de vignettenstudie EPA Amsterdam. EPA staat voor ernstige psychiatrische aandoeningen. De vignettenstudie is in Amsterdam uitgevoerd tussen augustus 2015 en augustus 2016 door Arkin, Cordaan, GGD Amsterdam, GGZ InGeest, HVO Querido en het Leger des Heils. Een eerste tussentijdse presentatie op 15 december 2015 heeft geleid tot de oprichting van de Taskforce EPA in 2016. Lees verder

Lift Amstelstation is een feit

Met stadsdeelgroep Onbeperkt Oost hebben we jarenlang gestreden voor een lift bij het Amstelstation. In de plannen voor de verbouwing van het station was geen lift opgenomen. Zonder die lift zou het station niet alleen onbruikbaar zijn voor mensen met een beperking, maar ook voor mensen met zware koffers of kinderwagens. Na vele brieven, overleggen, inspraakreacties en wapperen met het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking heeft de gemeenteraad besloten dat deze lift er wel degelijk moet komen. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 13 oktober

10 jaar Radio Signaal! Deze week zijn twee redactieleden van het eerste uur te gast bij Inge Gerritsen. Zij geven een kijkje in de geschiedenis van het programma en de soms stormachtige ontwikkelingen in de GGz gedurende deze jaren.
Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 6 oktober

Een uitzending over armoede en maakbaarheid. Asterdorp moest ooit de asocialen van Amsterdam verheffen, en het Fonds Bijzondere Noden timmert al sinds 1936 aan de weg. En wij bestaan 10 jaar!
Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Grote kans op lift Amstelstation

Er is een grote kans dat er tůch een lift komt in het ontwerp voor het nieuwe Amstelstation, een belangrijk OV-knooppunt. 28 september bleek de raadscommissie Ruimtelijke Ordening positief gestemd over een financieringsvoorstel hiervoor. Zonder lift zou het overstappen van trein naar bus en tram een enorme onderneming worden voor minder mobiele reizigers. We wachten met spanning op een definitief akkoord van de gemeenteraad op 5 oktober. De kroon op onze jarenlange lobby. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 29 september

In deze uitzending: Anja Meulenbelt over verharding en discriminatie in het licht van het Midden-Oostenconflict, en het werk van Visio, expertisecentrum voor blinden en slechtzienden.
Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 22 september

In deze uitzending aandacht voor de Stichting Klean en SamenSpraak, de taalafdeling van het Gilde.
Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren. Lees verder

Nieuwe bestuursleden Vereniging CliŽntenbelang Amsterdam

Artie Ramsodit en Nur Nurmohamed zijn benoemd tot bestuurslid van de Vereniging CliŽntenbelang Amsterdam. Zij volgen Tineke Stricker en Kenneth Lalji op, die vanwege statutaire regels het bestuur hebben verlaten. Nurmohamed is de nieuwe penningmeester van de vereniging. Lees verder

Uw ervaringen met vinden passende langdurige zorg en ondersteuning

Landelijk Platform GGz doet op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek naar de wijze waarop mensen met psychische klachten langdurige zorg en ondersteuning vinden. Hebt u recent (na 1 januari 2015) ervaring gehad met het zoeken naar langdurige zorg en ondersteuning bij uw psychische klachten? Of bent u familielid van iemand met die ervaring? Dan willen wij graag met u (samen) praten over de volgende punten: Lees verder

FinanciŽle tegemoetkoming meerkosten in Amsterdam

Met de gemeente Amsterdam hebben we 6 september jl. een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over de regeling 'FinanciŽle tegemoetkoming meerkosten'. De bijeenkomst was speciaal voor cliŽntenorganisaties. Lees verder

Radio Signaal, uitzending 15 september

Deze week aandacht voor het begrip 'Positieve gezondheid' en innovatieve oplossingen voor aangepast wonen. En niet te vergeten de column 'De gezonde sporter' van Toon van der Aa.
Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren Lees verder

Radio Signaal zomergast: Diana Hiwatt van Mavencio

Donderdag 8 september herhalen we een uitzending van vorig jaar zomer. Te gast is Diana Hiwatt, voorzitter van de stichting Mavencio. Dit is een niet-reguliere zorgverlener voor chronisch zieken, waar ook vluchtelingen en prostituees zich thuis kunnen voelen. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via internet te volgen en terug te luisteren Lees verder