Crisiskaart

Wat is de Crisiskaart? De Crisiskaart is een klein persoonlijk document dat in een portemonnee past, zodat iemand de kaart altijd bij zich kan dragen. De Crisiskaart is een Ďgebruiksaanwijzingí voor omstanders, buren, familie en politie. Op de crisiskaart staat beschreven hoe een crisis bij deze persoon eruit ziet, tips en adviezen voor de omgang, en welke hulp in eerste instantie nodig en wenselijk is. Ook staat er op welke afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen.

Klik hier voor een kort filmpje over de Crisiskaart op Youtube. Of download hier onze flyer.

Voor wie?

De Crisiskaart is voor mensen die ooit een psychische crisis hebben meegemaakt of bang zijn er ooit een mee te maken. De Amsterdamse Crisiskaart  is er voor iedereen uit Amsterdam of Diemen.

Wat staat erop?

De Crisiskaart is een samenvatting van een crisisplan. Een crisisplan beschrijft hoe alle betrokken partijen, hulpverleners, cliënt en omgeving , ,     ,       ,, bij (dreigende) crisis moeten handelen . Alle betrokken partijen ondertekenen het crisisplan. Het crisisplan is 7 x 24 uur opvraagbaar.

Voordelen

Door een crisiskaart kan iemand voorkomen dat anderen beslissingen over hem  nemen als hij zelf niet in staat is om aan te geven wat er aan de hand is en wat er  moet gebeuren. Omstanders hoeven niet te gissen naar de beste aanpak, want dat staat op de Crisiskaart.

Door een crisiskaart weten alle betrokken partijen duidelijk wat ze moeten doen in een crisissituatie. De kaart is daardoor niet alleen waardevol voor de cliënt zelf, maar zeker ook voor zijn omgeving. Met de Crisiskaart hebben cliënt en anderen baat bij eerdere (crisis)ervaringen.

Wilt u meer weten of denkt u dat de Crisiskaart voor u iets kan betekenen, bel dan (020) 5777 976 of mail naar crisiskaart@clientenbelangamsterdam.nl

Hartelijk dank voor uw reactie. Deze is in goede orde ontvangen. Indien uw reactie voldoet aan onze huisregels plaatsen wij uw reactie op onze website.
Reactie plaatsen

Elzo Pauw op 06-03-2016 om 07:06:
Ik wil vragen of het mogelijk is om crisiskaarten bij jullie te bestellen. Ik ben stagiair Mbo 4 MMZ persoonlijk begeleider speciale doelgroep bij HVO Querido. Ik heb hier ervaring mee bij het werk als ervaringsdeskundige bij herstel bureau HVOQuerido.

Rob Velders op 01-06-2015 om 06:47:
Is deze kaart ook in Rotterdam beschikbaar....?

Dorine van Lennep
Coördinator
T (020) 75 25 127
d.vanlennep@clientenbelangamsterdam.nl

Linkedin Twitter

Rene Poland
Cliëntondersteuner
T (020) 57 77 976 of 06 24 98 31 20
r.poland@clientenbelangamsterdam.nl