Disclaimer

Cliëntenbelang Amsterdam heeft deze site met de uiterste zorgvuldigheid opgebouwd. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend, waarvoor Cliëntenbelang Amsterdam aansprakelijk kan worden gesteld. Tevens kan Cliëntenbelang Amsterdam niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de inhoud van de teksten. De informatie op de site mag voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt, mits aan bronvermelding wordt voldaan.