Doelgroepen

In ons werk proberen we zo veel mogelijk op thema te werken en rekening te houden met alle doelgroepen die binnen dat thema, zoals wonen, langdurige zorg, GGz en de Wmo, vallen. Op deze pagina's kunt u meer over de verschillende doelgroepen lezen.

Binnenkort kunt u ook meer lezen over de andere doelgroepen.