Fysieke toegankelijkheid

Toegankelijkheid is de eigenschap van de gebouwde omgeving (buitenruimten, gebouwen en woningen) die maakt dat mensen - divers als ze zijn - er kunnen doen wat ze er volgens de bestemming moeten kunnen doen (Bron: Handboek voor Toegankelijkheid).

Uitgangspunten

Toegankelijkheid is voor mensen met beperkingen een basisvoorwaarde voor maatschappelijke participatie. De wijze waarop de openbare ruimte, gebouwen en woningen zijn ingericht bepaalt of zij er gebruik van kunnen maken. Goede toegankelijkheid is echter prettig voor iedereen. De ratificatie van het Verenigde Naties-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is een extra stimulans voor een goede fysieke toegankelijkheid.

Alle Toegankelijkheid-onderwerpen

Hartelijk dank voor uw reactie. Deze is in goede orde ontvangen. Indien uw reactie voldoet aan onze huisregels plaatsen wij uw reactie op onze website.
Reactie plaatsen

Wees de eerste die een reactie plaatst!

VN-Verdrag voor mensen met beperkingen, artikel 9:

"Alle gebouwen en voorzieningen dienen voor mensen met een handicap toegankelijk te zijn. Waar nodig moeten daarvoor aanpassingen worden gemaakt."