Huisregels CliŽntenbelang Amsterdam

Wij bieden u de mogelijkheid te reageren op bepaalde berichten op onze website. Uw reactie staat voor uw standpunt en mening. De inhoud van uw reactie is uw eigen verantwoordelijkheid. De plaatsing van uw reactie wil niet zeggen dat Vereniging CliŽntenbelang Amsterdam uw mening ook deelt of ondersteunt. Het is voor ons niet mogelijk in te staan voor het waarheidsgehalte van de reacties op artikelen.

Hoe u reageert, is aan u, maar er zijn wel spelregels. Wij zien toe op de naleving van die regels, voordat wij uw reactie plaatsen. Iedereen die zijn of haar emailadres invult bij een reactie, krijgt van ons bericht dat wij de reactie op de website plaatsen of weigeren.

De regels

 1. De wet mag niet worden overtreden. Denk bijvoorbeeld aan de Grondwet en met name artikel 1 ("Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.", De Nederlandse Grondwet ). Reacties die strijdig zijn met de wet, worden niet geplaatst. Daarbij kijken wij specifiek naar de artikelen 137 c , 137 d en 137 e van het Wetboek van Strafrecht.

 2. We hanteren fatsoensregels. Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met anderen en andermans mening niet wordt gerespecteerd, plaatsen wij niet.

 3. Doodsverwensingen plaatsen wij niet.

 4. Verwijzingen naar websites plaatsen wij niet.

 5. Persoonsgegevens (telefoonnummers, adressen etc.) plaatsen wij niet.

 6. Oproep tot oproer en demonstraties plaatsen wij niet.

 7. Maak uw reacties niet te lang, de grens ligt bij 500 karakters.

 8. Commerciële boodschappen (spam) plaatsen wij niet.

 9. Reacties met als afzender een overduidelijk valse naam, bijvoorbeeld die van een bekende Nederlander, of met in de afzender scheld- of schuttingwoorden plaatsen wij niet. Ook 'namen' als Schuinsmarcheerder, De Kerstman, Sinterklaas of Ontevreden Nederlander leiden tot een weigering. Wij willen graag reacties onder uw gewone naam. Initialen en gebruikersnamen zijn toegestaan.

 10. Uw reactie moet gaan over de inhoud van het artikel.

 11. Nietszeggende reacties ("Tsjongejonge" of "Schandalig") zonder onderbouwing plaatsen wij niet.

 12. Bevat uw reactie te veel taalkundige fouten waardoor uw reactie te moeilijk leesbaar is, dan plaatsen wij deze niet.

 13. Reacties in een andere taal dan het Nederlands plaatsen wij niet.

 14. Reacties volledig of overwegend in hoofdletters, plaatsen wij niet.

 15. Wij behouden altijd het recht uw reactie te weigeren, ook als deze aan de huisregels lijkt te voldoen, maar die wij om andere inhoudelijke reden voor publicatie ongeschikt achten.

 16. Bij reacties waarin u concreet bedreigingen uit tegen personen of groepen personen, kunnen wij aangifte doen.   

(juni 2014)