Jeugd

Sinds een aantal maanden hebben we er een doelgroep bij: de jeugd. Met de overheveling van de jeugdhulp naar de gemeente, zien we het als nieuwe taak om voor de belangen van deze kwetsbare doelgroep op te komen. Ook dragen we bij aan de eigen belangenbehartiging; door jongeren en ouders te ondersteunen en faciliteren, zodat zij zelf hun stem kunnen laten horen.

Daarom hebben we vorig jaar met Stichting Alexander in opdracht van de gemeente het Jeugdplatform Amsterdam opgericht voor jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdhulp en/of passend onderwijs. In het Jeugdplatform kunnen Amsterdamse jongeren en ouder de gemeente hun stem laten horen. Klik hier om meer over het platform te lezen.

Naast het Jeugdplatform is per 1 januari Sophie Pennington de Jongh als beleidsmedewerker Jeugd toegevoegd aan ons beleidsteam. Met de bijdrage van de doelgroep zelf, en haar strategische en domein overstijgende visie leggen we een goede basis voor de belangenbehartiging van de jeugd.

Plannen en speerpunten in 2015 

Dit jaar zullen we scherp in de gaten houden hoe het nieuwe jeugdstelsel vorm krijgt. Vragen die wij ons hierbij stellen zijn:

  • Weten jongeren en ouders de juiste informatie en zorg te vinden?
  • Is de zorg die wordt geboden voldoende en toereikend?
  • In hoeverre worden minderheden, zoals migranten en roze jongeren voldoende bereikt?
  • Wat zijn de onbedoelde negatieve effecten van het stelsel?
  • Biedt het nieuwe stelsel voldoende aandacht aan de inclusie en het toekomstperspectief van deze kwetsbare doelgroep?

In contact komen

De belangenbehartiging van de jeugd in Amsterdam is nog volop in ontwikkeling. Daarom komen we graag in contact met andere belangenorganisaties, welzijninstanties en informele netwerken die te maken hebben met jongeren en/of ouders.

Als u ons wilt uitnodigen voor een bijeenkomst met jongeren en/ of ouders, bijvoorbeeld bij uw cliëntenraad of (zelf)organisatie, op school of in het buurthuis, dan komen we graag naar u toe. Maar ook voor meer informatie, vragen of tips, bent u als organisatie van harte welkom contact op te nemen met Sophie Pennington de Jongh (beleidsmedewerker Jeugd) op (020) 75 25 100 of via sophie@clientenbelangamsterdam.nl 

Hartelijk dank voor uw reactie. Deze is in goede orde ontvangen. Indien uw reactie voldoet aan onze huisregels plaatsen wij uw reactie op onze website.
Reactie plaatsen

Wees de eerste die een reactie plaatst!

Sophie Pennington de Jongh
Beleidsmedewerker Jeugd
T (020) 75 25 100
sophie@clientenbelangamsterdam.nl

Linkedin Twitter