Kwaliteit van Zorg en Onderzoek

Begin dit jaar is veel veranderd in de zorg. Mensen ontvangen hun zorg vaker thuis. Er is een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) en de zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de verpleging en verzorging thuis middels de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Sind 1 januari zijn de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de verpleging en de verzorging thuis. Het gaat hierbij om wassen en aankleden, geven van medicatie en het verzorgen van wonden. De verpleging en verzorging maken deel uit van het basispakket van de Zvw. Huisarts en/of de wijkverpleegkundige kijken met de cliënt wat nodig is aan zorg.

Verder zitten de zorg in het ziekenhuis en de geestelijk gezondheidszorg voor cliënten die thuis verblijven in de Zvw. Ook een Persoonsgebonden budget (Pgb) behoort tot de mogelijkheden binnen de Zvw. Er is geen eigenbijdrage regeling van kracht in de Zvw, wel geldt het eigen risico van €375,-.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en is bedoeld voor mensen met een intensieve en langdurige zorgvraag. Hierbij moet u denken aan ouderen, gehandicapten of mensen met een verstandelijke beperking. Voor mensen die geestelijke zorg nodig hebben, geldt dat zij pas in de Wlz komen na drie jaar verblijf in een instelling.

  • Verblijf in een instelling

Heeft u een zware, intensieve en/of complexe zorgvraag, dan kunt u in een instelling verblijven. Daarvoor heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ kijkt met u en uw mantelzorger, wettelijk vertegenwoordiger of onafhankelijk cliëntondersteuner, naar uw situatie. Toegang tot de Wlz is aan strikte regels gebonden. Als blijkt dat u recht heeft op zorg uit de Wlz, wordt een zogeheten zorgprofiel opgesteld. Hierin worden afspraken gemaakt over welke zorg nodig is.

Het CIZ stuurt uw zorgprofiel naar het Zorgkantoor gestuurd. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de te  leveren zorg. Afspraken worden vastgelegd in een zorg-leefplan. De Wlz kent een eigenbijdrage regeling. Uw inkomen, spaargelden en eigen huis bepalen de hoogte van de bijdrage.

  • Zorg thuis

De Wlz biedt drie mogelijkheden om thuis te wonen en zorg te ontvangen: 

  • Modulair pakket thuis: de zorgaanbieder levert een deel van de zorg, het andere deel van de zorg wordt geregeld via een Pgb.
  • Pgb: u koopt zelf uw zorg en ondersteuning/begeleiding in. Deze zorg moet van goede kwaliteit zijn en de zorg moet u zelf kunnen regelen. U ontvangt uw geld niet meer op uw eigen rekening; de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het geld en keert het geld uit op verzoek van de Pgb-houder, de zorgverlener. Het Zorgkantoor kan bepalen of u thuis kunt (blijven) wonen of niet, maar kan u niet verplichten thuis te blijven wonen. De Wlz biedt u het recht om in een instelling te verblijven.
  • Volledig pakket thuis: u ontvangt alle zorg die u ook in een instelling zou krijgen. Inbegrepen zijn de Hulp bij het Huishouden en ondersteuning bij activiteiten. U betaalt wel zelf de kosten van het wonen (scheiden wonen en zorg).

Hartelijk dank voor uw reactie. Deze is in goede orde ontvangen. Indien uw reactie voldoet aan onze huisregels plaatsen wij uw reactie op onze website.
Reactie plaatsen

Wees de eerste die een reactie plaatst!

Márian Vink
Onderzoek
T (020) 75 25 121
m.vink@clientenbelangamsterdam.nl

Linkedin Twitter

Herman Klein Tiessink
Beleidsmedewerker Zorg & Welzijn
T (020) 75 25 165
h.kleinti@clientenbelangamsterdam.nl

Linkedin Twitter