Mobiliteit

Mensen met een beperking en ouderen moeten zich goed, zelfstandig en veilig kunnen verplaatsen. Het Openbaar Vervoer moet voor hen ook bereikbaar en toegankelijk zijn. Bent u aangewezen op doelgroepenvervoer, dan moet u erop kunnen vertrouwen dat dit goed wordt uitgevoerd.

Er moet keuzevrijheid zijn, zodat u vervoersvoorzieningen kunt gebruiken die bijdragen aan uw uw bewegingsvrijheid; zonder dat dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

Alle Toegankelijkheid-onderwerpen

Hartelijk dank voor uw reactie. Deze is in goede orde ontvangen. Indien uw reactie voldoet aan onze huisregels plaatsen wij uw reactie op onze website.
Reactie plaatsen

Wees de eerste die een reactie plaatst!

VN Verdrag voor mensen met een beperking, artikel  20:

"Een gehandicapt persoon heeft het recht zich te kunnen verplaatsen met behulp van hulpmiddelen die hij of zij daarvoor nodig heeft, zoals een rolstoel."

Wet Gelijke behandeling Chronisch Zieken en Gehandicapten (Openbaar Vervoer)
Klik hier voor een samenvatting van het College voor de Rechten van de Mens of hier voor de volledige wettekst.