Onafhankelijke cliŽntondersteuning

Onder cliŽntondersteuning verstaan we het bieden van informatie, advies en ondersteuning rondom zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen en vervoer. Als u vastloopt bij het vinden van passende zorg, ondersteuning of voorzieningen kunt u bij ons terecht. Onze dienstverlening is gratis en onafhankelijk* van zorgaanbieders en andere instellingen.

Onze cliëntondersteuners luisteren naar uw verhaal, denken met u mee en bieden advies. Bijvoorbeeld als u (meer) thuiszorg nodig hebt en moeite hebt dat voor elkaar te krijgen. Of als u een aangepaste rolstoel nodig hebt.

We kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij het regelen van een Persoonsgebonden budget (Pgb). Ook als de zorg voor uw naaste te zwaar wordt, kunt u contact met ons opnemen. 

Voor wie?

Voor u, als u een vraag hebt op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen of vervoer. U kunt bij ons terecht als u zelfstandig woont en tegen problemen aanloopt, maar ook als u beschermd  of in een instelling woont (verpleeghuis bijvoorbeeld).

Familie, mantelzorgers en wettelijk vertegenwoordigers kunnen ook gebruik maken van onze ondersteuning. 

Onze cliëntondersteuners kunnen u ondersteunen bij:

  • Het goed onder woorden brengen van uw wensen.
  • Het op een rijtje zetten van mogelijke oplossingen van uw problemen.
  • Het voorbereiden van een gesprek, bijvoorbeeld bij het keukentafelgesprek.
  • Het zoeken naar een passende zorgaanbieder.
  • Het traject naar beschermd wonen.
  • Het regelen van een Persoonsgebonden budget of Crisiskaart.
  • Ontevredenheid over de kwaliteit van uw zorg.
  • Een klachtenprocedure.

Welke cliëntondersteuning zoekt u?

Wij bieden twee soorten onafhankelijke cliëntondersteuning:

Voor Amsterdammers die vastlopen bij het regelen van zorg of voorzieningen of behoefte hebben aan ondersteuning. U kunt een mail sturen naar steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl of bellen met één van onze cliëntondersteuners op (020) 57 77 999.

Voor cliënten die aangewezen zijn op 24 uurs zorg of toezicht. Bent u woonachtig in Amsterdam dan kunt u mailen naar steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl of bellen op (020) 57 77 999.

Woont u in Noord-Holland dan kunt u bellen naar 0900 243 81 81 (normaal gesprekstarief) of mailen naar noordholland@adviespuntzorgbelang.nl.

Werkwijze

Onze cliëntondersteuners zoeken met u naar de best passende oplossing. De ondersteuner staat naast u, gaat uit van uw vraag en wat ù nodig heeft.

Ook familie, mantelzorgers en wettelijk vertegenwoordigers kunnen ons raadplegen. Onze cliëntondersteuners zijn onafhankelijk van zorginstellingen en indicatiestellers. En komen voor uw belang op.   

Vertrouwelijk

Mocht u uw persoonsgegevens aan ons doorgeven in het kader van onze cliëntondersteuning, dan verwerken wij deze zorgvuldig en gaan hier vertrouwelijk mee om (zie ons Privacy Regelement). 

* Bij ons kunt u terecht voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Onze onafhankelijkheid is een belangrijk uitgangspunt. Wij adviseren onafhankelijk van de gemeente, wijkzorg, behandelaren, zorgaanbieders en indicatiestellers. Wij staan naast u, en komen voor uw belang op.