Vrijwilligerswerk

Onze vrijwilligers zijn betrokken, enthousiast, met veel levenservaring, ervaringsdeskundigheid of inlevingsvermogen. Daarnaast zijn ze vaak afkomstig uit onze doelgroepen, waardoor de uitwisseling van informatie makkelijk is. Door hun aanwezigheid is voortdurend contact met mensen voor wie wij staan ťn kan meer werk verzet worden.

Vrijwilligers geven de vereniging bestaansrecht: niet alleen voor - maar mede door hen - vindt belangenbehartiging plaats. Zij legitimeren de activiteiten van de vereniging. Zonder hun (ervarings) deskundigheid zou de vereniging minder toegevoegde waarde hebben. Het vrijwilligerswerk kan bestaan uit vaste taken voor onbepaalde tijd of tijdelijke klussen.

Onze vrijwilligers zetten zich in als vrijwillige dienstverlener in het kader van een sociale activering- of inburgeringtraject, als bestuurslid; als (ervarings)deskundige in werkgroepen, namens de organisatie als belangenbehartiger of volgen een maatschappelijke stage. Andere activiteiten zijn het schrijven van stukken, het verzorgen van webcontent en secretariële werkzaamheden.

Om te benadrukken hoe belangrijk wij de inbreng van vrijwilligers vinden, hebben we de notitie 'Vrijwilligersbeleid' geschreven. Hierin hebben we afspraken over goede begeleiding, scholing, onkostenvergoedingen, verzekeringen en het oog hebben voor welzijn en gezondheid van de vrijwilligers vastgelegd.

Deze zijn afspraken zijn terug te vinden in een vrijwilligersovereenkomst en -contract, het vrijwilligersreglement met de onkostenvergoedingen en procedures voor erkenning van de kwaliteiten van de vrijwilligers.

Malène Duijst (coördinator vrijwilligerswerk)
T (020) 75 25 100
m.duijst@clientenbelangamsterdam.nl