Wmo

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingegaan. Meedoen is het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iedere burger moet zo lang mogelijke kunnen meedoen aan de samenleving. De uitvoering van de Wmo ligt bij de gemeente.

De gemeente is onder andere verantwoordelijk voor:

 • De hulp die mensen nodig hebben bij hun dagelijks leven. Het gaat om voorzieningen als hulp bij het huishouden, een rolstoel of woningaanpassing. 
 • De ondersteuning van mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt, bijvoorbeeld mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Het stimuleren van activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten.
 • Het bieden van ondersteuning om te voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben, bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning of activiteiten tegen eenzaamheid.

In Amsterdam voert de Dienst Wonen Zorg en Samenleven in nauwe samenwerking met de stadsdelen de Wmo uit. 

Compensatieplicht

Gemeenten hebben onder de huidige Wmo een compensatieplicht: zij moeten de beperkingen van cliënten compenseren op een manier die past bij de individuele situatie. In de nieuwe Wmo, die vanaf 2015 zal ingaan, is de compensatieplicht niet meer letterlijk opgenomen. In de nieuwe Wmo is nadrukkelijker opgenomen dat Amsterdammers medeverantwoordelijk zijn voor elkaars welzijn en elkaar onderlinge ondersteuning moeten bieden.

Gemeenten moeten iedereen die niet of minder zelfredzaam zijn ondersteuning blijven bieden. Daarnaast moeten zij een passende bijdrage leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid, zodat mensen kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

Klik hier om het concept wetsvoorstel Wmo te downloaden.

Meepraten

In de Wmo is ook vastgelegd dat de mensen zélf betrokken worden bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wmo-beleid. In Amsterdam wordt dit op verschillende manieren gedaan, namelijk via:

 • Beleidsbeïnvloeding door overleg met beleidsmakers.
 • Schriftelijke reacties op beleidsvoornemens van de gemeente, met standpunten over het voorgenomen beleid.
 • Gesprekken met de raadsleden in de Raadscommissie Zorg.
 • De werkgroep Aanvullend Openbaar Vervoer.
 • Achterbanraadplegingen.
 • Wmo-ambassadeurs. 
 • De Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam (geen activiteit van ons). 
 • Wmo-podia op stadsdeelniveau (idem).o-W

Hartelijk dank voor uw reactie. Deze is in goede orde ontvangen. Indien uw reactie voldoet aan onze huisregels plaatsen wij uw reactie op onze website.
Reactie plaatsen

Riek v Berkel op 12-02-2016 om 05:17:
Ik zou wel eens iemand willen spreken die met mij over de WMO kan vertellen en de veranderingen in de zorg .

Riek v Berkel op 30-03-2015 om 03:17:
Wat houd het Mozaak in Waarom heeft Amsterdam iemand uit Leeuwarden nodig om de zaak teregelen Is er in Amsterdam niemand met verstand van zaken Ik heb een hele nare ervaring gehad mmet iemand die bij mij thuis kwam ,en mij heel erg gekwetst heeft.Ik heb hier heel veel verdriet van En hoop dit nooit meer mee te maken .

Fatima Ouariachi

Fatima Ouariachi
Beleidsmedewerker Wmo
T (020) 75 25 149
f.ouariachi@clientenbelangamsterdam.nl

Linkedin


Leestip: Beleid huishoudelijke hulp op losse schroeven