Wonen

Wonen is een voorwaarde voor een goede kwaliteit van leven. Behalve de woning zelf is ook de woonomgeving van belang. Omdat er in Amsterdam te weinig geschikte woningen zijn voor de verschillende doelgroepen die wij vertegenwoordigen, zetten wij daarop in. Van belang voor een betere kwaliteit van de woningen is dan dat de mening en kennis van de verschillende doelgroepen wordt meegenomen. Zodat er voldoende en geschikte woningen voor de verschillende groepen beschikbaar komen.

Onze belangenbehartiging op het terrein van wonen heeft als doel:

  • Om de problemen rond passend wonen voor kwetsbare mensen in kaart te brengen.
  • Het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor hun wensen. Zoals het belang van goede voorzieningen in de buurt, bankjes en een sociaal netwerk.
  • Het PvE is ook gebaseerd op het certificaat Woonkeur.
  • Om de gemeente zo ver te krijgen om het tekort aan geschikte woningen voor mensen met een beperking aan te pakken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Deze is in goede orde ontvangen. Indien uw reactie voldoet aan onze huisregels plaatsen wij uw reactie op onze website.
Reactie plaatsen

Wees de eerste die een reactie plaatst!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dora Tjalsma op (020) 75 25 100 of via d.tjalsma@clientenbelangamsterdam.nl