Evenement 'Gewoon thuis in (2)020' uitgesteld.

Het was even slikken, maar ook ons grote jaarevenement moest er aan geloven. 'Gewoon thuis in (2)020' vindt plaats op een nog nader te bepalen datum.

 

Problemen rond het vinden van een geschikte woning spelen een belangrijke rol in het leven van veel Amsterdammers Zeker als het gaat om de meer kwetsbare inwoners, zoals mensen met een chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking, mantelzorgers, jongeren met ervaring in de jeugdzorg en mensen met psychische problemen.

 

Op 4 juni hadden we deze kwetsbare groepen, het veld, de politiek en het gemeentelijk apparaat een platform willen bieden om ideeën en ervaringen uit te wisselen en daarover met elkaar in gesprek te gaan. De uitkomsten ervan zouden alle betrokken partijen dan weer gebruiken voor hun toekomstplannen. En wij voor onze belangenbehartiging.

 

Uitstel, geen afstel

Omdat uitstel geen afstel is, geven we u hieronder toch nog even de vooraankondiging van onze directeur Deborah Lauria en het promotiefilmpje. Hierin ook een sfeerbeeld van ons vorige evenement in de Zuiderkerk ' Mijn plaats in de samenleving' , op 23 mei 2019.

 

 

Vooraankondiging jaarevenement 4 juni 2020

.