Evenement 'Gewoon thuis in (2)020' geannuleerd

Helaas hebben we ons evenement 'Gewoon thuis in (2)020' moeten annuleren. Het zal plaatsvinden op een nog nader te bepalen datum in 2021.

 

Problemen rond het vinden van een geschikte woning spelen een belangrijke rol in het leven van veel Amsterdammers Zeker als het gaat om de meer kwetsbare inwoners, zoals mensen met een chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking, mantelzorgers, jongeren met ervaring in de jeugdzorg en mensen met psychische problemen.

 

Op 4 juni hadden we deze kwetsbare groepen, het veld, de politiek en het gemeentelijk apparaat een platform willen bieden om ideeën en ervaringen uit te wisselen en daarover met elkaar in gesprek te gaan. De uitkomsten ervan zouden alle betrokken partijen dan weer gebruiken voor hun toekomstplannen. En wij voor onze belangenbehartiging.

 

Uitstel, geen afstel

Omdat uitstel geen afstel is, kunt u hier toch nog even de vooraankondiging van onze directeur Deborah Lauria lezen en het promotiefilmpje bekijken met beelden van ons evenement van vorig jaar in de Zuiderkerk.

Vooraankondiging jaarevenement 4 juni 2020

.