Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Folders

U kunt de folders of brochures bestellen via info@clientenbelangamsterdam.nl of telefonisch op (020) 75 25 100. Of ze hier lezen en opslaan (PDF-bestanden).

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Manifest 'Zelf doen, mee doen en kwaliteit'

Wegwijzer 'Zelf doen, mee doen en kwaliteit'

Aanvulling op Wegwijzer

 

Divers

Cliëntondersteuning Amsterdam
Cliëntondersteuning langdurige zorg

Crisiskaart

Dagbesteding en begeleiding
Keukentafelgesprek. Met tips voor het gesprek

Klantenpanel jongeren

Klantenpanel ouderen

Leidraad eenzaamheid 'Niet voor ons, maar met ons!'

Leidraad 'Wonen is meer dan een dak boven je hoofd'
Life Coach

Manifest voor een Inclusief Amsterdam

Platform Mantelzorg Amsterdam

Privacy
Radio Signaal

10 tips voor aanpak eenzaamheid onder ouderen

Vrijwilligers

Wmo beleidsparticipatie

 

 

Publieksversie jaarverslag

Jaarlijks brengen wij een beknopt overzicht uit van onze werkzaamheden en resultaten. Voor iedereen die in ons werk geïnteresseerd is. U kunt de verslagen van de afgelopen 5 jaar hier lezen en opslaan (PDF-bestanden). 

 

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013