Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Eerdere evenementen

 

Politiek debat gemeenteraadsverkiezingen 8 februari 2022

In het kader van de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022 organiseerden wij op 8 februari een debat met 8 politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Kijk hieronder het debat terug dat onder leiding stond van presentator en publicist Kemal Rijken

 

Hoofdthema’s

Het debat ging over 4 hoofdthema’s:

 • Aanpak van wachtlijsten binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) en de Jeugdzorg.
 • Arbeidsparticipatie voor mensen met een beperking.
 • Fysieke en sociale toegankelijkheid van de stad.
 • Huisvesting van kwetsbare groepen.

 

Ons manifest 'Inclusief ben je samen' speelde een belangrijke rol tijdens het debat.  

 

Deelnemers

 • Jenneke van Pijpen (GroenLinks)
 • Daniëlle de Jager (D66)
 • Yolanda Hoogtanders (VVD)
 • Fatihha Abdi (PvdA)
 • Rogier Havelaar (CDA)
 • Wil van Soest (Partij van de Ouderen)
 • Remine Alberts (SP)
 • Gerjan van den Heuvel (ChristenUnie)

 

 

Dromen over wonen op 24 juni 2021

Op donderdag 24 juni jl. vond ons online programma 'Dromen over wonen' plaats. Over goede huisvesting voor kwetsbare Amsterdammers. Iets dat vooral gepaard lijkt te gaan met problemen. Tijdens ons programma kon u eerst de reportage ‘Dromen over wonen’ van Jan Troost en Joost Ooijmans zien. U kunt de reportage (23 minuten) hieronder bekijken.

 

Hierin belichten we verschillende kanten van het thema. Daarna zijn we in de studio bij Pakhuis de Zwijger in gesprek gegaan met diverse betrokkenen. Gespreksleider was schrijver en publicits Kemal Rijken. U kunt de gesprekken terugzien op ons Youtube-kanaal

 

Te gast waren:  

 • Laurens Ivens (wethouder Wonen gemeente Amsterdam)
 • Deborah Lauria (directeur-bestuurder Cliëntenbelang Amsterdam)
 • Will van Schendel (directeur-bestuurder De Sociale Maatschap)
 • Ada Bolder (coördinator Vereniging De Latei)
 • Henrike Klok (Woningstichting Rochdale Amsterdam)
 • Jacqueline van Loon (directeur-bestuurder Stichting !Woon)

 

 

Bijeenkomst 'Mijn plek in de samenleving' 23 mei 2019

 

 

Debat gemeenteraadsverkiezingen 20 februari 2018