Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

16 november 2021

Gezocht: leden Kennisgroep Onbegrepen Gedrag

Regelmatig verschijnen in de media nieuwsberichten over kwetsbare mensen, zoals mensen met onbegrepen of ‘verward’ gedrag. Vaak wordt er ook óver hen gesproken en vóór hen besloten. Zie jij liever dat (verbeter)plannen juist samen met hen worden gemaakt? En wil jij je met hart en ziel inzetten om de positie van mensen met ‘onbegrepen gedrag’ te verbeteren? Lees dan verder en laat het ons weten!
 

Over ons

Cliëntenbelang is een onafhankelijke organisatie met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, kwetsbare ouderen en mantelzorgers.

 

Wij behartigen hun belangen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, toegankelijkheid, vervoer, werk en inkomen. De cliënt staat hierbij centraal. Klik hier voor meer informatie over onze missie.

 

Kennisgroep

Vijf jaar geleden is een landelijk programma gestart door het ministerie van VWS. Doel is het creëren van een aansluitende aanpak voor de zorg voor mensen met verward gedrag. Wij noemen het liever onbegrepen gedrag. Sindsdien werken gemeenten en organisaties in de regio Amsterdam-Amstelland samen met de Kennisgroep Personen met Onbegrepen Gedrag aan deze doelstelling.  

 

De Kennisgroep vertegenwoordigt in dit samenwerkingsverband het cliënt- en naastenperspectief. We adviseren (on)gevraagd, organiseren bijeenkomsten en werken mee aan de uitwerking van projecten en beleid. In en ná 2021 willen wij een actieve kennisgroep blijven, aangevuld met nieuwe leden. Wij zoeken daarvoor enthousiaste vrijwilligers die ervaring hebben met en/of kennis hebben van minimaal één van de volgende gebieden:

 • Armoede
 • Dementie
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGz)
 • Verslaving
 • Dakloosheid
 • Jeugd (en gezin)
 • Diversiteit (afspiegeling van samenleving van de regio)

 

Wat ga je doen?

 • Onder het motto ‘Niets over ons, zonder ons’ help je om de stem te vertolken van de mensen om wie het gaat. Dankzij jou beschouwen gemeenten, diensten en instellingen de stem van cliënten en naasten als onmisbaar en wordt hun positie verbeterd.
 • Je werkt mee aan het uitbrengen van adviezen aan de betrokken gemeenten en instanties. Ook draag je bij aan het organiseren van bijeenkomsten en neem je eventueel deel aan overige activiteiten.
 • Werken vanuit verschillende perspectieven. Je praat mee tijdens overleggen en brengt signalen in uit de groep die jij vertegenwoordigt. Je kunt inspireren en anderen stimuleren om met andere ogen te kijken naar de onderwerpen, zodat ze daarnaar handelen. Vanuit diverse perspectieven werken we zo gezamenlijk aan verbeteringen.
 • Werken als team. Je draagt bij aan bewustwording en de-stigmatisering van mensen met onbegrepen gedrag. Hierbij zoek je actief de samenwerking met beleidsmakers, beroepskrachten bij relevante organisaties en mensen met onbegrepen gedrag.
  Als team zijn we in staat om signalen vanuit de regio te vertalen naar beleid en uitvoering. Dit doen we in samenwerking met onze partners door bijvoorbeeld ervaringskennis te delen, deel te nemen aan gesprekken over het inzetten van (ervarings)kennis en/of door presentaties te geven. Hiermee ben je tussen de 4 en 20 uur per maand bezig. In ieder geval tot januari 2022. We vergaderen (digitaal) gemiddeld 1 keer per maand. 

 

Wie zoeken wij?

We gaan graag het gesprek met je aan, als je jezelf in enkele van de volgende eigenschappen herkent:

 

Kennis & ervaring

 • Je hebt binding met de regio Amsterdam-Amstelland.
 • Je kent cliënten- of naastenorganisaties en bent er actief bij betrokken of betrokken geweest. Of je hebt een relevant netwerk.
 • Je hebt ervaring als cliënt of als betrokken naaste en hebt veel kennis over de hierboven genoemde onderwerpen.
 • Je hebt je ervaringen omgezet in een bron van (collectieve) kennis, die een positieve plek heeft gekregen in je leven. En kunt deze kennis functioneel inzetten.

 

Competenties 

 • Je neemt je (ervarings)kennis mee en hebt een goed overzicht over het werkterrein. 
 • Je kunt aansluiten bij allerlei mensen door naar hen te luisteren, je in te leven en mee te voelen.
 • Samenwerken is je tweede natuur, want samen kom je verder.
 • Je bent vindingrijk en neemt initiatief. En durft eigen(wijs) te blijven.
 • Je bent een doorzetter, hebt doorzettingsvermogen en een opbouwende kritische houding. 

 

Dit bieden wij

 • De mogelijkheid om jezelf op het gebied van beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging te ontwikkelen.
 • Uitbreiding van je netwerk en je eigen kennis.
 • Ruimte om met een team van interessante en aardige (ervarings)deskundigen samen te werken om het beleid, de uitvoering en de hulpverlening te verbeteren.
 • Een vrijwilligersvergoeding van 25 euro per dagdeel (4 uur) met een maximale vergoeding van 1.700 euro per jaar.

 

Wil je met ons aan de slag?

Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. We zouden het heel leuk vinden als je jezelf op een creatieve en spontane manier presenteert. Maar het mag natuurlijk ook met het gebruikelijke CV en een motivatiebrief. Stuur deze dan naar Kim de Crom ((ondersteuner van de Kennisgroep) via k.de.crom@clientenbelangamsterdam.nl. Zij zal je informeren over het vervolg van je sollicitatie.  


Meer informatie

Voor meer informatie kun je Kim mailen via k.de.crom@clientenbelangamsterdam.nl of haar op maandag, dinsdag en donderdag bellen op 06 34 48 36 55. Mocht je dat willen, dan kan zij je in contact brengen met één van de leden van de Kennisgroep.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel