Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

25 juni 2019

Ons bestuur zoekt een nieuw bestuurslid

Vanwege een aflopende termijn ontstaat binnenkort een vacature in ons bestuur. Daarom zijn wij op zoek naar een algemeen bestuurslid. Het bestuur van de Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam bestuurt op afstand, dat wil zeggen dat het handelt op hoofdlijnen en op het niveau van visie, strategie en positionering. Indien nodig kiest het op sommige momenten ook bewust voor de nabijheid. Als bestuurslid hebt u affiniteit met de aard en cultuur van de vereniging en haar rol in de maatschappij. 

 

Over Cliëntenbelang Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Wij behartigen de belangen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, toegankelijkheid, vervoer, werk en inkomen. De cliënt staat hierbij centraal. 

 

De vereniging bestaat uit 71 lidorganisaties met een bestuur en een werkorganisatie met 30 fte aangestuurd door een directeur. Binnen de vereniging zijn 150 ervaringsdeskundigen en vrijwilligers actief, onder meer in de clusters, verenigingswerkgroepen en de werkorganisatie. Leden en vrijwilligers dragen actief bij aan het inbrengen van ervaringsdeskundigheid in het beleid van gemeente, (zorg)aanbieders en verzekeraars.

 

Daarnaast signaleren zij ontwikkelingen en knelpunten. De organisatie heeft een goede financiële positie. Financiering vindt nu nog grotendeels door de lokale overheid plaats. Er is een toenemende focus op andere financieringsbronnen en projectmatig werken. 

 

Wat gaat u doen?

 • Als lid van het bestuur bent u mede eindverantwoordelijk voor de strategische koers en het functioneren van de organisatie.
 • U vergadert 6 tot 8 keer per jaar met de andere leden van het bestuur, inclusief de evaluatie dag van het bestuur.
 • Daarnaast bent u aanwezig bij de 2 jaarlijkse algemene vergaderingen met de leden van de vereniging.
 • Incidenteel neemt u deel aan de activiteiten van de vereniging om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de vereniging, mede op basis van uw interesses en (vak)kennis.

 

Uw achtergrond en ervaring

We zien graag dat u:

 • Ervaring hebt met de doelgroepen van Cliëntenbelang Amsterdam. Bij voorkeur hebt u zelf ervaring met bijvoorbeeld mantelzorg of een beperking en bent u tegelijkertijd in staat om overstijgend en objectief te besturen.
 • Interesse en affiniteit hebt met het thema ‘diversiteit’ in brede zin en graag bijdraagt aan het diversiteitsbeleid van Cliëntenbelang Amsterdam.
 • Beschikt over academisch werk- en denkniveau.
 • Creativiteit en strategisch inzicht goed weet te combineren.
 • Ervaring hebt met vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en een positieve insteek hebt.
 • Maatschappelijk betrokken bent en inzicht hebt op de terreinen zorg, welzijn en in het bijzonder jeugd en participatie. 
 • Goed kunt netwerken. 
 • Innovatief, visionair en integer bent.
 • Inzicht hebt in politiek bestuurlijke besluitvorming.
 • In staat bent om, ten opzichte van andere leden en de directie, onafhankelijk en kritisch te opereren.
 • Onafhankelijk bent, maar ook een teamspeler.
 • Openstaat als het gaat om godsdienst, gender thematiek en seksualiteit.
 • Kennis van en/of affiniteit hebt met de verschillende culturele achtergronden van de doelgroepen die de organisatie bedient.
 • Bekend bent met de problemen, waarmee een stad als Amsterdam te maken heeft.


High potentials met voldoende inzicht in professionele werkprocessen, maatschappelijke ontwikkelingen en werken voor verschillende doelgroepen, met minimaal 10 jaar werkervaring, maar met nog weinig bestuurlijke ervaring, vragen we uitdrukkelijk te reageren.

 

Ons aanbod

 • Een bestuurlijke functie binnen een relevante maatschappelijke organisatie in Amsterdam en in toenemende mate in de rest van Noord-Holland, actief over de volle breedte van het sociaal domein.
 • Onderdeel te worden van een groot netwerk.
 • Het betreft een bezoldigde functie en daarnaast bent u verzekerd voor bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Hebt u interesse?

Stuurt u dan uw CV met motivatie vóór maandag 15 juli 2019 naar Deborah Lauria (directeur) via d.lauria@clientenbelangamsterdam.nl. Voor meer informatie over de functie kunt u telefonisch contact opnemen met Judith Meijer (bestuursvoorzitter) op 06 55 79 00 15.

 

Procedure

Kandidaten nodigen we uit voor een kennismakingsgesprek met een selectiecommissie, bestaande uit drie bestuursleden, bijgestaan door de directeur. De commissie draagt één kandidaat voor. Een vertegenwoordiging van de leden van de vereniging en de OR hebben een (klik)gesprek met de kandidaat. Bij een positief advies draagt de commissie de kandidaat definitief voor aan het bestuur en vervolgens wordt deze benoemd via een schriftelijke voordracht door de Algemene Vergadering van de vereniging.

 

De kennismakingsgesprekken staan gepland in de week van 22 – 26 juli.
 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden