Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

11 juni 2024

Vacature directeur - bestuurder Cliëntenbelang Amsterdam (36 uur)

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige directeur - bestuurder zijn we op zoek naar een even bevlogen en enthousiaste opvolger. Reageren kan tot en met 2 juli!​​​​​​. Lees de volledige vacaturetekst op de website van Adviesbureau Bosman & Vos

 

De functie

De nieuwe directeur-bestuurder staat voor de uitdaging om de strategische thema’s ten uitvoer te brengen en het verworven aanzien van Cliëntenbelang blijvend stevig te profileren en positioneren met in achtneming van de financiële mogelijkheden.

 

Cliëntenbelang heeft een cruciale rol in de gesprekken over de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, in Amsterdam het programma Amsterdam Vitaal & Gezond en in alle regio’s in Noord-Holland de implementatie van de regioplannen en de doorvertaling van het IZA.
 
Je bent eindverantwoordelijk voor een effectief en efficiënt functionerende organisatie, de kwaliteit en het strategisch beleid. Je geeft leiding aan de organisatie bestaande uit 60 medewerkers (30 fte), die met veel bevlogenheid en verantwoordelijkheidsgevoel werken.

 

De structuur en inrichting van de organisatie pas je zo nodig aan, zodat er een efficiënte organisatie staat, waar de processen intern gestroomlijnd verlopen en de verantwoording op een effectieve manier plaatsvindt. Je bent als leidinggevende in staat om met warmte en zakelijkheid tegelijkertijd, medewerkers mee te nemen in de stappen om de continuïteit van de vereniging te borgen. Uiteraard houd je rekening met de vormen van medezeggenschap binnen de vereniging, zoals de ALV en de OR.

 

Dit betekent dat je:

  • Het boegbeeld en de ambassadeur bent voor de leden en externe netwerkpartners, en de lobby naar de lokale en regionale politiek en verschillende bestuurlijke gremia en media voor je rekening neemt.
  • Signaleert waar mogelijkheden liggen om het beleid, de toegankelijkheid en het aanbod op het gebied van zorg en welzijn optimaliseren.
  • De participatie van cliënten, patiënten en naasten blijft agenderen en waarborgt.
  • De meerjarenstrategie verder invulling geeft met de RvT, de leden en de medewerkers, waarbij toekomstbestendigheid een speerpunt is.
  • De financiën bewaakt en zo mogelijk uitbreidt door fondsenwerving/lobby en daarmee positie van de vereniging verder te versterken.
  • Continu de balans houdt tussen inhoud, interne organisatie en externe kansen.

 

Dit is een uitdagende functie in een speelveld met verschillende dynamieken, waarbij je schakelt tussen strategie, praktijk, de externe stakeholders, de medewerkers, de politieke ontwikkelingen en mogelijke financiële kansen of gevolgen.

 

Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel