Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

8 februari 2024

Op zoek naar vrijwilligers met ervaringskennis voor programma Amsterdam Vitaal & Gezond

Voor het programma Amsterdam Vitaal & Gezond zijn wij per direct op zoek naar vrijwilligers met ervaringskennis. Amsterdam Vitaal & Gezond is een samenwerkingsverband van de gemeente Amsterdam, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Sigra, Cliëntenbelang Amsterdam en Elaa. Wij werken samen om ervoor te zorgen dat de inwoners van Amsterdam in de toekomst een vitaal en gezond leven kunnen leiden.

 

We streven ernaar dat iedereen toegang heeft tot goede en betaalbare ondersteuning en zorg. Ook willen we de groeiende gezondheidsverschillen in Amsterdam verminderen. Het programma heeft de volgende ambitie: In 2040 hebben alle Amsterdammers gelijke kansen op een goede gezondheid. En kwetsbare groepen hebben er 10 gezonde levensjaren bij.

 

Samen met diverse organisaties en partijen in de stad bundelen we onze krachten om de zorg en het welzijn voor kwetsbare groepen te verbeteren. Essentieel hierbij zijn samenwerking en het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Deze gezamenlijke inspanningen vinden plaats via beleidstafels, ook wel coalities genoemd.

 

In elke coalitie werken bestuurders, beleidsmakers, professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers samen om verbeteringen en uitdagingen in de stad aan te pakken. Wij richten ons op 6 themacoalities:

 • Mentale gezondheid
 • Jeugd en gezin
 • Ouderen
 • Chronisch zieken
 • Acute zorg
 • Groei van de stad.

 

Binnen deze coalities behandelen we diverse thema’s die van belang zijn voor de inwoners van Amsterdam. Door deze gezamenlijke inspanningen en gerichte aanpak streven we ernaar de kwaliteit van zorg en welzijn in de stad te bevorderen.

 

Als vrijwilliger breng je waardevolle ervaringskennis in en draag je bij aan het integreren van verschillende perspectieven. Deze vrijwillige functie biedt de mogelijkheid om jouw betrokkenheid te tonen en je in te zetten voor een gezondere samenleving.

 

Wat je gaat doen

 • Vertegenwoordigen van de stem van cliënten, patiënten en hun naasten.
 • Ervaringskennis inbrengen om verschillende perspectieven te integreren.
 • Actieve deelname aan coalities en werkgroepen binnen het programma.
 • Samenwerken met professionals en beleidsmakers om effectieve veranderingen te realiseren.

 

Wie je bent

 • Je bent inwoner van Amsterdam.
 • Je hebt ervaringskennis op het gebied van één van de 6 genoemde coalities.
 • Je hebt zin om actief deel te nemen aan overleggen en bij te dragen aan de doelen van het programma.
 • Het komende jaar ben je 40 uur inzetbaar op vrijwillige basis, inclusief begeleiding, training en intervisie. 

 

Wat wij bieden

 • De kans om direct bij te dragen aan de bevordering van de gezondheid van de inwoners van Amsterdam.
 • De mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en een netwerk op te bouwen.
 • Intervisie, training en ondersteuning in je rol als vrijwilliger met ervaringskennis.
 • Waardering en erkenning voor jouw vrijwillige inzet.
 • Een vrijwilligers-/onkostenvergoeding.

 

Interesse?

Stuur je aanmelding dan vóór 1 april a.s. naar Merel van Wetering (projectleider Cliëntenparticipatie) via m.vanwetering@clientenbelangamsterdam.nl of bel haar voor meer informatie op 06 39 82 76 75. We kijken er naar uit om van je te horen!

 

Over ons

Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke organisatie met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Wij behartigen hun belangen op het gebied 
van zorg, welzijn, wonen, toegankelijkheid, vervoer, werk en inkomen. De cliënt staat hierbij centraal. Meer informatie over onze missie kun je vinden op onze website.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel