Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

8 augustus 2017

Vacature voorzitter Platform Mantelzorg Amsterdam (vrijwilligersfunctie)

Per 1 november a.s. zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter voor het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA). Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarvan netwerken, beleidsbeïnvloeding en omgaan met mensen de belangrijkste onderdelen zijn. Het Platform Mantelzorg Amsterdam komt op voor de  belangen van alle mantelzorgers in Amsterdam en is aangesloten bij Cliëntenbelang Amsterdam. Het PMA adviseert de gemeente Amsterdam gevraagd en ongevraagd over de positie van de mantelzorgers.

 

Diversiteit

‘Dé mantelzorger’ bestaat niet en wij ijveren ervoor om de diversiteit ervan voor het voetlicht te brengen. Het PMA heeft een kerngroep met 8 vrijwilligers, waaronder de voorzitter. Vanuit Cliëntenbelang Amsterdam zorgt een coördinator voor de ondersteuning.

 

Wie zoeken wij?

Het is van belang dat u kennis hebt van de belangen van de mantelzorgers, inzicht hebt in de vragen die leven onder de verschillende groepen en u kunt de grote lijnen overzien. Daarnaast is het belangrijk dat u een netwerk in Amsterdam hebt en kunt uitbouwen. U weet wat er in de stad speelt en waar strategisch gezien invloed kan worden uitgeoefend.

 

Daarbij denken wij aan onder meer aan zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, mantelzorgers, cliënten en relevante burgers (initiatieven). Bij voorkeur hebt u zelf ervaring met mantelzorg. U kunt daarnaast signalen uit de praktijk vertalen naar speerpunten in het beleid. En dit alles in samenwerking met de leden van de kerngroep.

 

Werkzaamheden

 • Het voorzitten van de vergaderingen van de kerngroep  (1 keer per maand).
 • Het  opstellen van de agenda voor deze vergaderingen in overleg met de leden van de kerngroep en coördinator.
 • Het bewaken en sturen op de missie en visie en prioriteiten van het PMA.
 • Het organiseren van bijeenkomsten van het platform in samenwerking met de kerngroep, andere partijen in het veld en de coördinator (2 keer per jaar).
 • Samenwerken, delegeren en de leden van de kerngroep ruimte bieden om zich actief in te zetten.
 • Een verbindende rol spelen binnen de kerngroep.
 • Het PMA in het veld vertegenwoordigen.
 • Actief netwerken en contacten onderhouden met relevante organisaties en personen.
 • De (lokale en landelijke) ontwikkelingen rond het mantelzorgbeleid volgen.
 • Koers uitstippelen en voorbereiden en opstellen van  adviezen.
 • Een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief van het PMA en andere communicatieactiviteiten.
 • Deelnemen in tijdelijke themawerkgroepen. 

 

Tijdsinvestering

U bent gemiddeld een dagdeel per week kwijt aan uw werkzaamheden. Dit kan variëren als er bijvoorbeeld andere bijeenkomsten zijn, waarbij u aanwezig moet zijn of als de actualiteit daarom vraagt.  U ontvangt een vaste vrijwilligersvergoeding (per maand).

 

Malene Duijst

Reageren en informatie

Is het voorzitterschap van het Platform Mantelzorg Amsterdam iets voor u? Stuurt u dan uw CV en motivatiebrief uiterlijk 15 september a.s. naar de coördinator Malène Duijst via m.duijst@clientenbelangamsterdam.nl.

Voor informatie kunt u eveneens contact met haar opnemen via het mailadres of telefonisch op (020) 75 25 162. Of kijk op www.platformmantelzorgamsterdam.nl.

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png

 

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden