25 mei 2021

Vacatures nieuwe voorzitter en algemeen lid Raad van Toezicht

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn zijn er 2 vacatures binnen onze Raad van Toezicht (RvT). Eén voor de functie van voorzitter en één voor de functie van algemeen lid. Heeft u een vernieuwende kijk op toezicht houden? En komt u graag op voor mensen in een kwetsbare positie? Dan is één van deze functies misschien iets voor u.

 

Over ons

Cliëntenbelang is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Wij behartigen de belangen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, toegankelijkheid, vervoer, werk en inkomen.

 

De cliënt is altijd het vertrekpunt: Cliëntenbelang gaat uit van de kracht van mensen in een kwetsbare positie, niet van hun beperking(en) en beschouwt diversiteit daarom als een kernwaarde.

 

De vereniging bestaat uit 59 lidorganisaties, de Raad van Toezicht en een werkorganisatie met 40 professionals aangestuurd door de directeur-bestuurder. Onze 130 ervaringsdeskundigen en vrijwilligers verrijken de organisatie met hun kennis en ervaring in het adviseren over beleid van gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties  en zorgverzekeraars.

 

Ook signaleren zij ontwikkelingen en knelpunten die de basis vormen voor onze beleidsbeïnvloeding; het cliëntperspectief en de inbreng van onze leden staan centraal.

 

De organisatie heeft een gezonde financiële positie. We worden grotendeels door lokale overheden gefinancierd, maar spreken ook andere financieringsbronnen aan en werken steeds meer projectmatig. Van oorsprong is Cliëntenbelang een Amsterdamse organisatie die in toenemende mate actief is in de rest van Noord-Holland.

 

Wat gaat u doen?

 • U houdt toezicht op het functioneren van de organisatie en bepaalt samen met de lidorganisaties, de overige leden van de RvT en de directeur-bestuurder de strategische koers van de vereniging.
 • U vergadert 6 tot 8 keer per jaar met de andere leden van de RvT, inclusief de jaarlijkse evaluatiedag.
 • Daarnaast bent u aanwezig bij de halfjaarlijkse algemene ledenvergaderingen met de lidorganisaties.
 • U bent aanwezig bij activiteiten van de vereniging om voeling te houden met wat er speelt onder onze doelgroepen.


Onze RvT bestaat in totaal uit 5 leden en kent een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie.


Uw achtergrond en ervaring

We zien graag dat u:

 • Affiniteit en/of ervaring heeft met onze doelgroepen. Bij voorkeur heeft u zelf ervaring met bijvoorbeeld mantelzorg of een beperking en draagt u graag bij aan ons diversiteitsbeleid.
  Binnen onze vereniging beperkt diversiteit zich niet tot andere culturele achtergronden dan de Nederlandse, maar strekt tot godsdienst, gender thematiek en seksualiteit, psychische kwetsbaarheid en fysieke beperkingen.
 • Overstijgend en onafhankelijk kunt denken vanuit cliëntperspectief en uw visie op zorg en het sociaal domein, en als moderne toezichthouder kunt optreden.
 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring heeft met het werken met vrijwilligers.
 • Beschikt over uitstekende communicatieve- en netwerkvaardigheden en een positieve insteek. Het hebben van een relevant netwerk in genoemde domeinen is een voordeel.
 • Innovatief en integer bent en een langetermijnvisie heeft.
 • Inzicht in politiek bestuurlijke besluitvorming heeft.
 • In staat bent om ten opzichte van andere leden en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch te zijn.

 

Van de voorzitter verwachten we ook:

 • Een mate van senioriteit (minimaal 10 jaar relevante werkervaring).
 • Ervaring als eindverantwoordelijke binnen een vergelijkbare organisatie.
 • Kennis van en ervaring met de dynamiek tussen een non-profit organisatie en de lokale politiek als opdrachtgever.
 • Dat u regisseur bent van het proces van toezicht houden.
 • Dat u beschikt over bewezen verbindende kwaliteiten en anderen in staat stelt het beste van zichzelf te geven.
 • Dat u prettig en toegankelijk bent in de omgang en een goede technisch voorzitter die humor en plezier combineert.
 • Dat u als het nodig is, als boegbeeld van de organisatie fungeert en de belangen van de vereniging naar buiten uitdraagt.

 

Heeft u nog weinig bestuurlijke ervaring, maar wel voldoende inzicht in professionele werkprocessen, maatschappelijke ontwikkelingen en werken voor verschillende doelgroepen? En minimaal 10 jaar werkervaring? Dan nodigen we u uitdrukkelijk uit om te solliciteren.

 

Ons aanbod

Wij bieden u:

 • Een functie als toezichthouder binnen een maatschappelijk relevante organisatie in de regio Amsterdam en in toenemende mate in de rest van Noord-Holland, actief over de volle breedte van het sociaal domein.
 • De mogelijkheid om bij te dragen aan verbeteringen in beleid en de uitvoering ervan voor mensen in een kwetsbare positie.
 • Om onderdeel uit te maken van een groot en boeiend netwerk.
 • Een introductieprogramma, onder andere bestaande uit het bijwonen van activiteiten om onze organisatie en werkwijze te leren kennen, en de sfeer te proeven.
 • Een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid en een jaarlijkse vergoeding.

 

Heeft u interesse?

Stuurt u dan uw CV met motivatie uiterlijk vrijdag 12 juni a.s. naar Deborah Lauria (directeur-bestuurder) via d.lauria@clientenbelangamsterdam.nl. Voor meer informatie over de functies kunt u contact opnemen met Adriaan de Ruig (voorzitter a.i. van de RvT) op 06 51 37 21 46.

 

We nodigen de  kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek met een selectiecommissie, bestaande uit 2 leden van de RvT en de directeur-bestuurder. De commissie draagt voor elke functie 1 kandidaat voor. 

 

Een vertegenwoordiging van de lidorganisaties en de Ondernemingsraad voeren een kennismakingsgesprek met de gekozen kandidaat. Bij een positief advies wordt de kandidaat definitief voorgedragen aan de RvT en vervolgens benoemd via een schriftelijke voordracht door de algemene ledenvergadering in september a.s..

 

De kennismakingsgesprekken staan gepland in de weken van 14, 21 en 28 juni a.s.. 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel