Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Nieuws

Radio Signaal, uitzending 22 december

In deze kerstuitzending: een luisterboek over betere communicatie in zorg en welzijn, en een portret van Onbeperkt West. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook zijn we natuurlijk via…

Lees verder »

Voorstel nieuw bouwbesluit: doorgeschoten marktwerking?

Het kabinet heeft nieuwe bouwregelgeving voorgesteld, waarin minder strenge eisen worden gesteld aan de toegankelijkheid van woningen en gebouwen. Via de landelijke organisatie Ieder(in) hebben wij hiertegen protest aangetekend. Wij vinden dat zoiets…

Lees verder »

Radio Signaal uitzending 15 december

In deze uitzending: het kunstproject ArtZuid, de Sociale kruidenier, en de gemeentelijke website Pak je kans, voor mensen met een smalle beurs. Stem donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur af op FM kanaal 103,3 (kabel) of FM kanaal 106,8 (ether). Ook…

Lees verder »

Cliëntenbelang Amsterdam heeft meegedaan aan de landelijke meldactie in november 2011 over de stapeling van bezuinigingsmaatregelen binnen de zorg en het welzijn. De resultaten worden in eerste instantie met de Wmo-raad besproken. Uit de meldactie…
Cliëntenbelang Amsterdam vindt het voorstel van de SP om een speciaal meldpunt voor klachten in de zorg in te richten overbodig. De belangenbehartiger beschikt zelf namelijk over een goed werkend meldpunt, de afdeling Informatie en Klachtenopvang.…
In het onderzoek `Ouders aan het woord` van Stichting De Ombudsman zijn ouders van zogeheten zorgleerlingen aan het woord gelaten. Ouders van leerlingen met een beperking, met en zonder indicatie. Over hun ervaringen met de school, met de leraar over…