Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Nieuws

Financiële tegemoetkoming meerkosten in Amsterdam

Met de gemeente Amsterdam hebben we 6 september jl. een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over de regeling `Financiële tegemoetkoming meerkosten`. De bijeenkomst was speciaal voor cliëntenorganisaties.

Lees verder »

Radio Signaal zomergast: Diana Hiwatt van Mavencio

Donderdag 8 september herhalen we een uitzending van vorig jaar zomer. Te gast is Diana Hiwatt, voorzitter van de stichting Mavencio. Dit is een niet-reguliere zorgverlener voor chronisch zieken, waar ook vluchtelingen en prostituees zich thuis…

Lees verder »

Wijkzorg: te weinig doorverwijzingen naar specialistische hulp

In juli sprak onze werkgroep Kwaliteit van Zorg met de gemeente Amsterdam over de Monitor Wijkzorg 2015. We zien verbetering in de samenwerking tussen de verschillende organisaties in de wijkzorg. Wel hebben we onze ongerustheid uitgesproken over het…

Lees verder »

Steeds minder begeleiding bij werk voor mensen met een arbeidshandicap. Budgetten voor re-integratie en sociale werkvoorziening ontkomen niet aan bezuinigingen bij gemeenten. Uit de Signaleringsrapportage van MEE Amstel en Zaan blijkt dat de groep…
Het faillissement van de Cross Dental Kliniek (CDK Tandartsen) raakt acht tandartspraktijken in de regio Zuid-Holland en Amsterdam. Hierdoor komen per direct 14.000 patiënten in Amsterdam, Den Haag, Leiden en het Westland zonder tandarts te zitten.…