Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Onderwerpen

Tijdens het middagprogramma zullen we aandacht besteden aan 2 onderwerpen: ‘Armoede’ en ‘Van 18- naar 18+’. Onderwerpen die ons enorm aan het hart gaan.

 

Armoede in Amsterdam

In december 2018 kopte Het Parool ‘Het aantal Amsterdammers dat worstelt met armoede neemt toe’. In januari gevolgd door de kop ‘Fulltime baan, maar toch niet rond kunnen komen’. Uit gegevens van de gemeente Amsterdam blijkt dat 71.386 Amsterdammers te maken hebben met hebben te maken met armoede. Volgens een definitie van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2016 is armoede absoluut, wanneer mensen niet in staat zijn om met hun inkomen een minimale levensstandaard te behalen. En dat betekent dat leven in armoede gevolgen heeft voor elk onderdeel van het leven.

 

Meedoen met het sociale leven, zoals uitstapjes en sporten, kan niet meer. Niet actief kunnen deelnemen aan het sociale leven heeft vaak uitsluiting en eenzaamheid tot gevolg. Maar ook de levensomstandigheden en de gezondheid verslechteren door armoede. Wij streven naar een goede kwaliteit van leven voor iedereen. Voor elke Amsterdammer is er een plek in onze stad. Met mensen die te maken hebben met armoede, verkennen we welke kansen er zijn en welke ondersteuning geboden kan worden.

 

Van 18- naar 18+

Jongeren hebben de toekomst. De moderne, snelle samenleving legt veel druk op jongeren, en de druk om te presteren wordt steeds groter. Met de overgang naar volwassenheid neemt dit toe, want ze krijgen als volwassenen meer rechten en plichten. Zo moeten jongvolwassenen een zorgverzekering regelen, belasting betalen, zich inschrijven voor een woning of studiefinanciering aanvragen. 

 

Op eigen benen staan is een behoorlijke overgang, die heel lastig kan zijn. Maar liefst 43 procent van de jongeren ervaart psychische klachten. Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 is er daarnaast veel veranderd. De stem van jongeren is erg kwetsbaar. Tijdens het middagprogramma krijgt u een inkijkje in het leven van jongeren van tegenwoordig: waar lopen zij tegenaan op hun weg naar volwassenheid? En gelukkig kunnen we ook laten zien hoe de stem van jongvolwassenen steeds beter gehoord wordt.