Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Ondersteuning voor pleegouders

Er is nog altijd een groot tekort aan pleeggezinnen. En dat terwijl ze wel heel hard nodig zijn. Eén op de 3 trajecten in de pleegzorg loopt vast. "En dat is zonde", vindt Anne Feenstra, ervaringsdeskundige bij Cliëntenbelang Amsterdam: “Cliëntenbelang Amsterdam en haar cliëntondersteuners zijn er om pleegouders te ondersteunen als ze dreigen vast te lopen."

 

Pleegouder zijn is een bijzondere maar ook uitdagende taak. Een kind van een ander verzorgen en opvoeden brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Je hebt te maken met de belangen van het pleegkind, de biologische ouders en de pleegzorginstantie.  En natuurlijk, de eigen belangen van pleegouders. De aandacht voor die belangen kan en moet beter. Cliëntenbelang Amsterdam wil zich hiervoor inzetten. 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Goede begeleiding is heel belangrijk. En dat vraagt om een neutrale plek waar pleegouders terecht kunnen met vragen. Als ze het bijvoorbeeld even niet meer weten of een praktische vraag hebben. Onze cliëntondersteuners luisteren, denken mee, adviseren en bieden steun. 

 

Wat we doen

Een pleegzorgtraject bestaat uit verschillende fases. We ondersteunen en coachen pleegouders onder andere:

 • In elke fase van het pleegzorg-traject.
 • Bij het opzetten van een vraaggericht begeleidingsplan en bij de uitvoering ervan’.
 • Bij het zoeken naar extra ondersteuningsmogelijkheden, financieel of praktisch. 
 • Bij conflicten met de pleegzorgorganisatie.
 • Bij een eventuele klachtenprocedure tegen een pleegzorgorganisatie.

 

“Het zou fijn zijn als er iemand was die op de hoogte is van alle mogelijkheden en dat diegene je daar dan proactief op wijst. In plaats van dat je er zelf steeds naar moet vragen en ernaar op zoek moet.” Saskia, pleegmoeder


Pleegouders kunnen bij ons terecht met vragen als:

 • Hoe kan ik als pleegouder ervoor zorgen dat de pleegzorgorganisatie structureel beter naar mijn vragen en wensen luistert? 
 • Ik ben ontevreden met de begeleiding vanuit de pleegzorgorganisatie. Wat kan ik doen? 
 • Ik begin of overweeg te beginnen als pleegouder. Kan ik onafhankelijke steun van jullie krijgen om mijn wensen over pleegzorg te vervullen?
 • Ik heb de behoefte om tijdens mijn pleegouderschap met enige regelmaat te praten met een andere pleegouder en/of onafhankelijke (ervarings)deskundige.
 • Ik krijg een pleegzorgvergoeding, maar daarvan kan ik geen bijles of kinderkamp betalen. Hetzelfde geldt voor het opknappen van de kinderkamer of vervoer naar een verder weg gelegen school of voorziening. Weten jullie wat er mogelijk is?
 • Het pleegzorgtraject in ons gezin dreigt stuk te lopen door slechte communicatie met de gezinsbegeleider. Kunnen jullie mij helpen om dit te voorkomen? 
 • Ik wil een klacht indienen tegen de pleegzorgorganisatie. Kunnen jullie mij helpen?

 

Contact met onze clientondersteuners

Heeft u een vraag of ondersteuning nodig? Neem dan direct contact op met onze clientondersteuners via steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl of op (020) 57 77 999 (op werkdagen van 10.00 - 16.00 uur).

 

Ervaringen delen

Wat zijn uw ervaringen als pleegouder? Wilt u ons helpen de positie van pleegouders te verbeteren? Laat het ons weten! Neemt u dan contact op met Daan Stremmelaar (beleidsmedewerker Jeugd) op 06 20 30 77 02 of via d.stremmelaar@clientenbelangamsterdam.nl.  

 

Lees ook het interview met pleegouder Anne Feenstra