Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Klantenpanel

Om ons werk goed te kunnen doen, moeten we kunnen meten wat onder de Amsterdammers leeft. Bent u tevreden over uw huisarts? Wordt u goed geholpen als u psychische problemen heeft? En hoe is uw woonsituatie? Hiervoor hebben we ons klantenpanel. Een digitaal middel om onderzoek te doen. De uitkomsten gebruiken we voor onze belangenbehartiging. Wilt u ook uw steentje hieraan bijdragen? Meldt u zich dan aan voor ons klantenpanel.

 

Meer weten? Kijkt u dan bij de meest gestelde vragen of uw vraag er tussen zit.

 

Wilt u meer bekendheid aan ons klantenpanel geven? Heel graag! U kunt deze flyers (PDF) uitprinten.

Flyer klantenpanel (voor iedereen boven 23 jaar)

Flyer klantenpanel (voor jongeren)

 

3 keer per jaar

We streven ernaar minimaal drie onderzoeken per jaar te doen. U kunt zelf aangeven in welke onderwerpen u geïnteresseerd bent en hoe vaak u wilt meewerken. De onderwerpen voor de onderzoeken bepalen we aan de hand van berichten die ons bereiken. Bijvoorbeeld via onze cliëntondersteuners.    

 

Zorgbelangorganisaties

Ons klantenpanel maakt deel uit van het klantenpanel van Zorgbelang Nederland, een samenwerkingsverband van de regionale Zorgbelangorganisaties. Cliëntenbelang Amsterdam is één van deze organisaties.

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Márian Vink (onderzoeker) op (020) 75 25 121 of viam.vink@clientenbelangamsterdam.nl

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png