Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Publicaties

Op deze pagina kunt u enkele van onze onderzoeken lezen en opslaan. Als u ergens een vraag over hebt, stuurt u dan een mail naar info@clientenbelangamsterdam.nl of bel ons op (020) 75 25 100. 

 

Onderzoek 'Goede zorg in de wijk II; monitoring wijkzorgnetwerk voor en met GGZ-cliënten (mei 2015)

Onderzoek 'Goede zorg in de wijk II; monitoring pilots wijkzorg voor en met verstandelijk beperkte cliënten' (april 2015)

Somatische zorg in de GGz (eindrapport, februari 2014)
In 2012 en 2013 hebben twee Regionale Expert Teams (RET) bij vijf GGz-instellingen in Noord-Holland/Amsterdam en Flevoland onderzoek gedaan naar optimale somatische zorg in de GGz vanuit het perspectief van cliënten. De leden van het RET zijn afkomstig uit verschillende regionale GGz-cliëntenraden en familie- en cliëntenorganisaties.

Brochure Optimale somatische zorg in de GGZ volgens patiënten (april 2014)