Cliëntenbelang Academie

We vinden het belangrijk dat onze leden en vrijwilligers goed zijn toegerust voor de belangenbehartiging. Als er onder hen behoefte is om hun ontwikkeling en kennis te stimuleren en versterken, organiseert onze Academie workshops, trainingen en bijeenkomsten.

 

Wergroepen en workshops

Onze vrijwilligers zitten in verschillende werkgroepen, zoals de werkgroep 'Toegankelijkheid en Mobiliteit' of 'Kwaliteit van Zorg'. Workshops over bijvoorbeeld goed samenwerken, social media, en beleidsbeïnvloeding kunnen hen hierbij helpen. Ons aanbod stemmen we zo veel mogelijk af op de wensen van onze vrijwilligers. Bent u benieuwd welke trainingen en workshops wij de komende maanden verzorgen? Neemt u dan contact met ons op via (020) 75 25 100 of info@clientenbelangamsterdam.nl.  

 

Bent u al vrijwilliger bij ons, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van uw cluster of werkgroep.

 

Themabijeenkomsten

Tijdens de themabijeenkomsten informeren we u over allerlei onderwerpen en kunt u met de andere aanwezigen in gesprek. Een kleine greep uit de onderwerpen die aan de orde kunnen komen: 

  • Regels van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Veranderingen in het beleid van de gemeente Amsterdam.
  • Bepaalde doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandeljke beperking of mensen met een chronische ziekte van niet-Nederlandse afkomst. 
  • Belangrijke kwesties die spelen en die om meer uitleg vragen. 

 

In de agenda op deze website kunt u zien welke bijeenkomsten er op het programma staan. Zit er iets voor u tussen? Geeft u zich dan op. U bent van harte welkom! 

 

Meedenken

De onderwerpen voor de themabijeenkomsten bepalen we met elkaar; met onze vrijwilligers, en medewerkers. Samen kijken we wat er onder de mensen leeft, waar behoefte aan is en wat een interessant onderwerp zou kunnen zijn. Hebt u een idee? Laat dat ons dan vooral weten. Uw ideeën kunt u mailen naar Dorine van Lennep via d.vanlennep@clientenbelangamsterdam.nl