Ons bestuur

Wilt u contact opnemen met één van de bestuursleden, dan kunt u bellen met Sophie Pennington de Jongh (directiesecretaris) op (020) 7525 100 of mailen naar S.PenningtondeJongh@clientenbelangamsterdam.nl


Ons bestuur bestaat uit onderstaande personen:
 

Mevr. drs. Judith E.M. Meijer (MBA), voorzitter

Nevenfuncties

Lid van de Raad van Toezicht van HVO Querido
Lid Raad van Toezicht Cohaesie
 
Beroepsmatig
Directeur-bestuurder Stichting Joods Maatschappelijk Werk
 

Dhr. drs. Adriaan de Ruig (bestuurslid)

Nevenfuncties
Voorzitter van de Raad van Toezicht van TeamEd in Amsterdam
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend
 

Dhr. drs. Nur Nurmohamed RA (voorzitter van de Audit Commissie)

Nevenfuncties

Voorzitter Raad van Commissarissen The Colour Kitchen

Lid Raad van Commissarissen Dianet

Lid Raad van Advies International Compliance Partners

Beroepsmatig

Zelfstandig gevestigd adviseur en interim manager

 

Mevr. drs. Angelique M.S. Tjon a Tjoen (bestuurslid)

Geen nevenfuncties
 

Beroepsmatig
Sectorhoofd Staf, Politie Eenheid Amsterdam

 

Dhr. Tarik Yousief (bestuurslid)

Nevenfuncties                  

Algemeen bestuurslid - Impact Makers
Algemeen bestuurslid - BOG Collectie 
Lid Raad van Toezicht - Nederlands Kamerkoor
Algemeen bestuurslid – Voordekunst
Lid Programmaraad - Dutch Media Week
 
Beroepsmatig
Directeur Media - Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Adviseur - Ticketinggroup Cultuurticket.nl

Mevr. dr. Wendelinde F. Alserda - Kok (MD PhD), (trainee bestuurslid)

Geen nevenfuncties

​​​​​​​Beroepsmatig

Arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde bij SBOH