Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

|
Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Ons bestuur

Wilt u contact opnemen met één van de bestuursleden, dan kunt u bellen met Sophie Pennington de Jongh (directiesecretaris) op (020) 7525 100 of mailen naar S.PenningtondeJongh@clientenbelangamsterdam.nl

 

Ons bestuur bestaat uit onderstaande personen:

 

  • Mevr. drs. Judith E.M. Meijer (MBA), voorzitter

 
Nevenfuncties
Lid van de Raad van Toezicht van HVO Querido
Lid Raad van Toezicht Cohaesie
 
Beroepsmatig
Directeur-bestuurder Stichting Joods Maatschappelijk Werk
 

  • Dhr. drs. Adriaan de Ruig (bestuurslid)

 
Nevenfuncties
Voorzitter van de Raad van Bestuur van TeamEd in Amsterdam
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend

 

  • Dhr. drs. Nur Nurmohamed RA (penningmeester)

 
Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Commissarissen Elan Wonen
Lid Raad van Commissarissen TheColourKitchen
 

Beroepsmatig
Interim bestuurder 

 

  • Mevr. Iris van der Reijden (bestuurslid)

 
Nevenfuncties
Bestuurslid Anna Elizabeth Foundation
Coach voor naasten van mensen met beperkingen bij Familysupporters
Voorzitter bestuur Vrijwilligersacademie

 

Beroepsmatig

Gespreksleider, coach naasten van mensen met dementie, onderzoeker, adviseur
 

  • Mevrouw mr. dr. Artie Ramsodit (bestuurslid)

 
Nevenfuncties
Lid van het bestuur van de Nederlandse Vrouwen Raad
Lid Raad van Toezicht van de stichting primair onderwijs Sirius Amsterdam
Lid van het bestuur van de stichting Kennis en Cohesie in Amsterdam
Lid Raad van Toezicht van de open schoolgemeenschap Bijlmer
Lid van de klachtencommissie van de politie eenheid Noord-Holland
Raadslid gemeenteraad van Haarlem
 
Beroepsmatig
Onderzoeker, docent en onderwijs ontwikkelaar Hogeschool van Amsterdam