Raad van Toezicht

Wilt u contact opnemen met één van leden van onze Raad van Toezicht, dan kunt u bellen met Sophie Pennington de Jongh (directiesecretaris) op (020) 7525 100 of mailen naar S.PenningtondeJongh@clientenbelangamsterdam.nl


Onze Raad van Toezicht bestaat uit onderstaande personen:
 

Dhr. drs. Adriaan de Ruig (per 1/1/2021 voorzitter a.i.)

Nevenfuncties
Voorzitter van de Raad van Toezicht van TeamEd in Amsterdam
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend
 

Dhr. drs. Nur Nurmohamed RA (voorzitter van de Audit Commissie)

Nevenfuncties

Voorzitter Raad van Commissarissen The Colour Kitchen

Lid Raad van Commissarissen Dianet

Lid Raad van Advies International Compliance Partners

Beroepsmatig

Zelfstandig gevestigd adviseur en interim manager

 

Mevr. drs. Angelique M.S. Tjon a Tjoen (lid)

Geen nevenfuncties
 

Beroepsmatig
Sectorhoofd Staf, Politie Eenheid Amsterdam

 

Dhr. Tarik Yousif (lid)

Nevenfuncties                  

Algemeen bestuurslid - Impact Makers
Algemeen bestuurslid - BOG Collectie 
Lid Raad van Toezicht - Nederlands Kamerkoor
Algemeen bestuurslid – Voordekunst
Lid Programmaraad - Dutch Media Week
 
Beroepsmatig
Directeur Media - Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Adviseur - Ticketinggroup Cultuurticket.nl

Mevr. dr. Wendelinde F. Alserda - Kok (MD PhD), (trainee lid)

Geen nevenfuncties

Beroepsmatig

Arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde bij SBOH