Ons bestuur

Wilt u contact opnemen met één van de bestuursleden, dan kunt u bellen met Sophie Pennington de Jongh (directiesecretaris) op (020) 7525 100 of mailen naar S.PenningtondeJongh@clientenbelangamsterdam.nl

 

Ons bestuur bestaat uit onderstaande personen:

 

  • Mevr. drs. Judith E.M. Meijer (MBA), voorzitter

 
Nevenfuncties
Lid van de Raad van Toezicht van HVO Querido
Lid Raad van Toezicht Cohaesie
 
Beroepsmatig
Directeur-bestuurder Stichting Joods Maatschappelijk Werk
 

  • Dhr. drs. Adriaan de Ruig (bestuurslid)

 
Nevenfuncties
Voorzitter van de Raad van Bestuur van TeamEd in Amsterdam
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend

 

  • Dhr. drs. Nur Nurmohamed RA (voorzitter van de Audit Commissie)

 

Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Commissarissen Elan Wonen
Lid Raad van Commissarissen TheColourKitchen
 

Beroepsmatig
Interim bestuurder 

 

  • Mevr. Iris van der Reijden (bestuurslid)

 
Nevenfuncties
Bestuurslid Anna Elizabeth Foundation
Coach voor naasten van mensen met beperkingen bij Familysupporters
Voorzitter bestuur Vrijwilligersacademie

 

Beroepsmatig

Gespreksleider, coach naasten van mensen met dementie, onderzoeker, adviseur

 

  • Mevr. drs. Angelique M.S. Tjon a Tjoen (bestuurslid)


Geen nevenfuncties

 

Beroepsmatig
Sectorhoofd Staf, Politie Eenheid Amsterdam

 

  • Dhr. Tarik Yousief (bestuurslid)

 

Nevenfuncties                  
Algemeen bestuurslid - Impact Makers
Algemeen bestuurslid - BOG Collectie 
Lid Raad van Toezicht - Nederlands Kamerkoor
Algemeen bestuurslid – Voordekunst
Lid Programmaraad - Dutch Media Week
 
Beroepsmatig
Directeur Media - Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Adviseur - Ticketinggroup Cultuurticket.nl
 

  • Mevr. dr. Wendelinde F. Alserda - Kok (MD PhD), (trainee bestuurslid)

 

Geen nevenfuncties

 

Beroepsmatig
Arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde bij SBOH