Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Ons bestuur

Wilt u contact opnemen met één van de bestuursleden, dan kunt u bellen met Wilma Veldstra (directie-secretariaat) op (020) 75 25 100 of mailen naar
w.veldstra@clientenbelangamsterdam.nl

 

Ons bestuur bestaat uit onderstaande personen:

 

  • Mevr. drs. Judith E.M. Meijer (MBA), voorzitter

 

Nevenfuncties
Lid van de Raad van Toezicht van HVO Querido.
Lid Raad van Toezicht Cohaesie.

 

Beroepsmatig
Directeur Indigo Service Organisatie

 

  • Dhr. Adriaan de Ruig (bestuurslid)

 

Nevenfuncties
Bestuurslid Stichting Team ED Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend.

 

  • Dhr. drs. Nur Nurmohamed RA (penningmeester)

 

Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Commissarissen Elan Wonen.
Lid Raad van Commissarissen TheColourKitchen.

 

Beroepsmatig
Directeur Rabobank VVS.

 

  • Mevr. Iris van der Reijden (bestuurslid)

 

Nevenfuncties
Bestuurslid Anna Elizabeth Foundation.
Voorzitter bestuur Vrijwilligersacademie.

 

Beroepsmatig
Gespreksleider, coach naasten van mensen met dementie, onderzoeker, adviseur.

 

  • Mevrouw mr. dr. Artie Ramsodit (bestuurslid)

 

Nevenfuncties
Lid van het bestuur van de Nederlandse Vrouwen Raad.
Lid Raad van Toezicht van de stichting primair onderwijs Sirius Amsterdam.
Lid van het bestuur van de stichting Kennis en Cohesie in Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht van de open schoolgemeenschap Bijlmer.
Lid van de klachtencommissie van de politie eenheid Noord-Holland.
Raadslid gemeenteraad van Haarlem.

 

Beroepsmatig
Onderzoeker , docent en onderwijs ontwikkelaar Hogeschool van Amsterdam.