Lid worden

Wij behartigen de algemene belangen van chronisch zieken, ouderen, mantelzorgers, dak- en thuislozen en iedereen met een psychische aandoening of een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Door lid te worden kunt u onze organisatie nog sterker maken en kunnen wij met elkaar nog beter ervoor zorgen dat ieder individu, ongeacht haar of zijn beperking, volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Algemene belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding.
  • Twaalf keer per jaar ontvangt u onze nieuwsbrief, waarin wij u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.
  • Uitnodigingen voor deelname aan themabijeenkomsten over maatschappelijk actuele onderwerpen.
  • Uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten over belangrijke onderwerpen.
  • Scholing en deskundigheidsbevordering.
  • Netwerken bieden die voor u of uw organisatie belangrijk zijn.
  • Platform bieden voor informatie en kennisuitwisseling onderling.

 

Wat verwachten wij van u?

Om uw belangen goed te kunnen behartigen, vragen wij u:

  • Informatie over knelpunten op het gebied van wonen, welzijn, zorg, vervoer en sociale participatie met ons te delen.
  • Actuele informatie door te spelen naar uw achterban, zodat we met elkaar zoveel mogelijk mensen bereiken.

 

Wij stellen de betrokkenheid van onze leden zeer op prijs, want zij geven ons de ruimte ons werk te doen. En door deelname aan onze activiteiten en werkgroepen kunnen we samen veel werk verzetten.