Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Platform Licht Verstandelijke Beperking

Het Platform Licht Verstandelijke Beperking is een Amsterdams platform door en voor mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb). In het Platform kunnen mensen met een lvb meepraten en hun ervaring delen over onderwerpen die hen aangaan in de gemeente Amsterdam.  Zij moeten kunnen meedenken en meebeslissen over hun leven, de zorg en het beleid daarover.  Het Platform LVB wil mensen met een licht verstandelijke beperking aan het woord laten over zaken die voor hen belangrijk zijn. Het Platform is door KansplusStichting Prisma en Cliëntenbelang Amsterdam in het leven geroepen.

 

Plaatje themabijeenkomsten Platform LVB.jpgHoe zit het Platform LVB in elkaar?

In de kerngroep zitten deelnemers met een lvb uit verschillende stadsdelen; zij zijn het aanspreekpunt voor beleidsmakers. Cliëntenbelang Amsterdam ondersteunt de kerngroep. Leden van de kerngroep hebben zelf kennis van en ervaring met het onderwerp en denken vanuit die rol mee over de jaaragenda en de invulling van de thema’s.

 

Vanuit het de kerngroep organiseren wij met Stichting Prisma themabijeenkomsten verspreid over de stad. Hierbij kunt u denken aan thema’s als beeldvorming, wonen, financiën, sociale omgeving, dagbesteding, zorg en sexualiteit. Op thema nodigen we ambtenaren, beroepskrachten of organisaties uit die vragen hebben over één van deze thema's.

 

De themabijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en iedereen mag meepraten. En we eten altijd samen even een hapje. Stadsdelen kunnen een eigen panel van mensen met een lvb opzetten. In stadsdeel Zuid zijn we daar dit jaar gestart. In de stadsdelen is het makkelijk om te reageren op bepaalde gebeurtenissen of problemen en daar ook praktische adviezen en activiteiten voor te ontwikkelen.

 

Bij elkaar brengen

Het Platform wil graag de verschillende partijen in de stad en in de stadsdelen bij elkaar brengen. Ook willen wij op een rijtje zetten wat er allemaal is voor mensen met een lvb, wie wat doet en wat er nog gedaan zou kunnen worden. 

 

Kerngroep Platform LVB

Foto Kerngroep Platform LVB februari 2018 klein.jpg

In de kerngroep van het Platform LVB zitten Amsterdammers met een licht verstandelijke beperking uit verschillende stadsdelen. Zij zijn het aanspreekpunt voor beleidsmakers.

Lees meer >>

Barbera Olthof januari 2017 uitsnede.jpg


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barbera Olthof (coördinator Platform LVB) op (020) 75 25 159 of 
06 20 30 68 36. U kunt haar ook mailen via b.olthof@clientenbelangamsterdam.nl.

icoon30-medewerker-linkedin.png