Platform Licht Verstandelijke Beperking

Het Platform Licht Verstandelijke Beperking is een Amsterdams platform door en voor mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb). In het Platform kunnen mensen met een lvb meepraten en hun ervaring delen over onderwerpen die hen aangaan in Amsterdam. Zij moeten kunnen meedenken en meebeslissen over hun leven, de zorg en het beleid daarover. Het Platform LVB wil mensen met een licht verstandelijke beperking aan het woord laten over zaken die voor hen belangrijk zijn. Het Platform is door Kansplus, Stichting Prisma en Cliëntenbelang Amsterdam in het leven geroepen.

 

Plaatje themabijeenkomsten Platform LVB.jpg

Hoe zit het Platform LVB in elkaar?

 Wij organiseren samen met Stichting Prisma themabijeenkomsten verspreid over de stad. Hierbij kunt u denken aan thema’s als beeldvorming, wonen, financiën, sociale omgeving, dagbesteding, sport, zorg en sexualiteit. Op thema nodigen we ambtenaren, beroepskrachten of organisaties uit die vragen hebben over één van deze thema's.

 

Naar aanleiding van de signalen van mensen met een lvb uit de themabijeenkomsten organiseren we activiteiten of sluiten we aan bij bestaande initiatieven. Zo zorgen we ervoor dat hun signalen meetellen. Iedereen is welkom bij deze bijeenkomsten en iedereen mag meepraten. En we eten altijd samen even een hapje.

 

Stadsdelen kunnen de bewoners in hun eigen stadsdeel bij het beleid betrekken. In stadsdeel Zuid doen we dat al. In de stadsdelen is het makkelijk om te reageren op bepaalde gebeurtenissen of problemen en daar ook praktische adviezen en activiteiten voor te ontwikkelen.

 

Bij elkaar brengen

Als Platform LVB wil graag de verschillende partijen in de stad en de stadsdelen bij elkaar brengen. Ook willen wij op een rijtje zetten, wat er allemaal is voor mensen met een lvb: wie doet wat? En wat zou er nog gedaan kunnen worden? Bij alles wat we doen, werken we samen met ervaringsdeskundigen. Wij geven bijvoorbeeld workshops, maken filmpjes, doen mee aan onderzoeken en adviseren beleidsmakers.

 

Barbera3web 150 bij 150.jpgMeer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barbera Olthof (coördinator Platform LVB) op (020) 75 25 159 of 06 20 30 68 36. U kunt haar ook mailen via b.olthof@clientenbelangamsterdam.nl.

icoon30-medewerker-linkedin.png