Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Maatschappij voor iedereen

Alle Amsterdammers, ongeacht leeftijd, sekse, seksuele voorkeur, sociale positie, en culturele achtergrond moeten kunnen deelnemen aan het dagelijks leven. Dat geldt dan natuurlijk ook voor iedereen met welke beperking dan ook. In de praktijk blijkt dat nog steeds knap lastig te zijn. In al ons werk is dit daarom een belangrijk uitgangspunt. Met als basis het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking dat vorig jaar door ons parlement is aangenomen. 

Leeftijdsvriendelijke stad

cb-grachtenpanden.png

Hoe vriendelijk voor ouderen is Amsterdam? Kunt u er op een goede manier oud worden? Steeds meer mensen krijgen er mee te maken: wat biedt mijn stad ouderen?

Lees meer >>

Groot MO-GGz Overleg

bookmagnifyingglass.png

Eind 2008 is het Groot MO/GGz Overleg gestart om de onderlinge samenwerking tussen belangenorganisaties en cliëntenraden van instellingen uit de Maatschappelijke Opvang en/of Geestelijke Gezondheidszorg uit te breiden en te verstevigen én om cliëntparticipatie in het beleid te versterken.

Lees meer >>

Manifest voor een inclusief Amsterdam

Op 3 oktober 2017 hebben we tijdens een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger ons Manifest voor een inclusief Amsterdam gepresenteerd. In dit manifest roepen we de gemeente, bedrijven, organisaties én Amsterdammers op om te werken aan een samenleving, waarin iedereen kan mee doen. Ongeacht zijn of haar beperking.

Meer dan 70 gasten woonden de bijeenkomst bij. Amsterdammers met en zonder beperking, ambtenaren van de verschillende afdelingen, en vertegenwoordigers van een aantal organisaties en bedrijven. Dagvoorzitter was Jan Troost, voorvechter van een inclusieve samenleving van het eerste uur.