Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Leeftijdsvriendelijke stad

Hoe vriendelijk voor ouderen is Amsterdam? Kunt u op een goede manier oud worden in Amsterdam? Nu we in Nederland allemaal ouder worden krijgen steeds meer mensen ermee te maken: hoe wil ik oud worden en wat biedt mijn stad ouderen? De gemeente Amsterdam heeft zich in 2015 aangesloten bij het programma voor een leeftijdsvriendelijke stad van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties: Age Friendly City. Daarmee laat de gemeente weten dat zij op alle vlakken oog zal hebben voor de belangen van ouderen. Niet alleen de ouderen van nu, maar ook van straks. 

 

Ouderen zelf betrokken

Als u ouder wordt, hebt u niet alleen te maken met geschikt wonen. Of met de vraag of u wel voldoende zorg en ondersteuning krijgt. U hebt ook te maken met hoe u zich verplaatst in de stad. En hoe u mee kunt blijven doen als u niet meer werkt. Óf er nog wel passend werk is voor ouderen.

 

Wat mooi is aan dit programma is dat ouderen er zelf direct bij betrokken zijn. In twee buurten (één in Buitenveldert en één in de Indische Buurt) hebben ouderen andere ouderen gevraagd, wat zíj belangrijk vinden als ze ouder worden. Of al zijn. Ook hebben ze in die buurten rondgelopen om te bekijken wat verbeterd kan worden.

 

Donkere onderdoorgang

Een donker tunneltje voelt onveilig aan. Of de stoep staat vol, zodat je er met een rollator of rolstoel niet langs kunt en –gevaarlijk(!)- de weg op moet. Als de rapporten van deze onderzoeken bekend zijn, zal worden bekeken welke oplossingen er nodig zijn én hoe die uitgevoerd kunnen worden. Want het is niet de bedoeling dat het bij praten blijft. Er moet ook echt iets gebeuren.

 

Nu deze eerste twee proeven succesvol lijken te zijn verlopen, zijn er al voorbereidingen gaande voor andere buurten. Het is de bedoeling dat uiteindelijk de hele stad zo aan de beurt komt.

 

Kritiek op concept actieplan Age friendly City

De gemeente heeft een eerste concept actieplan 'Age friendly City' (leeftijdsvriendelijke stad) geschreven, dat onder andere is voorgelegd aan Cliëntenbelang Amsterdam. Het actieplan deed bij ouderen uit onze achterban veel stof opwaaien. Belangrijkste kritiekpunt is het ontbreken van verbinding tussen verschillende beleidsdomeinen. We schreven een eigen visie, en gaan hierover met de gemeente in gesprek. 

 

 


Deel dit artikel