Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Eenzaamheid

Veel mensen zijn eenzaam. Daar praten we niet zo gemakkelijk over. Alsof we ons er voor schamen. Moeilijk contacten kunnen onderhouden, of te weinig geld hebben om mee te kunnen doen. Toch willen we eenzame Amsterdammers daarbij helpen. Want maar liefst 90.000 Amsterdammers (11% van het totaal aantal inwoners) voelen zich ernstig eenzaam en ongeveer 275.000 regelmatig eenzaam. 

 

Wat is eenzaamheid?

Dat is voor iedereen anders. Het kan voelen als een zinloos bestaan, of gaan om geen of heel weing contact met mensen. En het kan leiden tot gezondheidsklachten; lichamelijk of geestelijk. Iedereen kan zich eenzaam voelen, ongeacht de leeftijd. Veel jongeren voelen zich eenzaam. Of mensen die hun partner verloren hebben. Of iemand zich eenzaam voelt, heeft ook te maken met iemands karakter en het leven dat hij of zij leidt. 

 

Veel activiteiten

In Amsterdam bieden verschillende welzijnsorganisaties activiteiten om eenzame mensen te helpen. En mensen doen ook zelf veel. Denk bijvoorbeeld aan de Stadsdorpen; vrijwilligers in de wijk (‘het dorp’) brengen bewoners met elkaar in contact, zodat ze iets voor elkaar kunnen betekenen. Bijvoorbeeld in de wijktuinen

 

Initiatief gemeente

Helaas is dit niet genoeg. We zijn daarom blij met het initatief van de gemeente Amsterdam om al die activiteiten beter zichtbaar te maken. Het aanbod is groot, maar het professionele aanbod sluit niet altijd aan bij de behoefte van de mensen zelf. Zij zouden volgens ons dan ook meer invloed moeten krijgen op het aanbod. En het aanbod moet ook makkeljker te vinden zijn. Nu moeten mensen naar een wijkcentrum. Dat is vaak een grote stap, zeker als iemand eenzaam is. 

 

Niet voor ons, maar met ons!

Wij hebben ouderen gevraagd, hoe zij de aanpak van eenzaamheid voor zich zien. U kunt daar meer over lezen in onze leidraad ‘Niet voor ons, maar mét ons!' (PDF). We hebben ook een aantal praktische tips (PDF) gegeven.

 

Coalitie Erbij

Met ervaringsdeskundige Amsterdammers hebben we in gesprekken met de gemeente duidelijk gemaakt dat de stem van de eenzame Amsterdammer beter gehoord moet worden. Daarnaast zijn we actief in Coalitie Erbij Amsterdam, die onder meer de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid organiseert.

 

 


Deel dit artikel