Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

|
Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Wonen

Veel Amsterdammers hebben moeite om een geschikte woning te vinden. Of kunnen door hun beperking niet in hun huis blijven wonen. Daarvoor heeft de gemeente de programma's 'Huisvesting Kwetsbare Groepen' en 'Ouderenhuisvesting' opgesteld. Hierin combineert gemeente huisvesting en de (sociale) omgeving. Mensen kunnen zo hun sociale contacten blijven onderhouden en meedoen in de samenleving. Op basis van verhalen uit de praktijk doen wij voorstellen om deze aanpak zo goed mogelijk te laten werken. Bijvoorbeeld als het gaat om de wensen van mensen met een licht verstandelijke beperking voor het programma 'Huisvesting kwestbare groepen. 

 

Digitale raadpleging

Eind 2016 hebben we een digitale raadpleging georganiseerd over hoe Amsterdammers hun woonsituatie beoordelen. Onze leidraad ‘Wonen is meer dan een dak boven je hoofd’ (PDF) hebben we als uitgangspunt gebruikt.  De resultaten (PDF) hebben wij vervolgens naast de verschillende gemeentelijke beleidsnotities én actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen gelegd. In een brief aan wethouders Ivens (Wonen) en Van der Burg (Zorg en Welzijn) hebben we aangegeven waar zij als eerste mee aan de slag moeten gaan. 

 

Zorg over wonen in toekomst

Het ging ons om de volgende punten:

  • Het wegnemen van bezorgdheid bij mensen over wonen in de toekomst als zij minder mobiel worden.
  • Het vergroten van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van betaalbare woningen.
  • De verbetering van de leefomgeving als het gaat om toegankelijkheid, overlast en vuil.

 

Onvoldoende zichtbaar

Wij hebben de afgelopen tijd gezien dat er veel plannen zijn gemaakt door de gemeente en veel is gebeurd. Helaas niet goed zichtbaar voor de Amsterdammers. En gezien de antwoorden van de deelnemers aan de raadpleging is dit nog niet voldoende. Het actieplan 2017 voor het Programma Ouderenhuisvesting biedt een mooie gelegenheid om bovengenoemde punten direct aan te pakken. In de brief aan de wethouders hebben wij ook aangegeven dat we graag meedenken over de aanpak ervan. Natuurlijk mét onze achterban van chronisch zieken, mensen met een fysieke beperking en ouderen.

 

Elmy2web 150 bij 150.jpgMeer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elmy Everaert (beleidsmedewerker ouderen en wonen) op 06 135 601 33 of via e.everaert@clientenbelangamsterdam.nl.