Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Van verward naar onbegrepen

De problematiek rond personen met verward gedrag heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen, maar bestaat al langer. Zo zijn we in de omschrijving al overgestapt van ‘verwarde personen’ naar ‘personen met verward gedrag’. Al een hele verbetering. De omschrijving van ‘personen met onbegrepen gedrag’ brengt ons nog een stap verder.

 

Stigmatiserend

‘Verward gedrag’ is een groot, stigmatiserend verzamelbegrip geworden, waaronder allerlei problemen vallen. Op dit moment denken de meeste mensen bij het woord ‘verward’ aan psychische problemen, terwijl deze maar een klein deel vormen van alles wat er daadwerkelijk onder valt. Daarnaast is het beeld gevormd door de politiek, de media en zelfs de politie dat het bij ‘verward gedrag’ om gevaarlijke personen gaat.

 

Beelden van gevaarlijke situaties komen in de media veelvuldig voor, terwijl de cijfers deze beelden niet bevestigen. Bovendien zijn de betreffende personen niet voortdurend verward, maar vertonen op een bepaald of meerdere moment verward gedrag.

 

Onbegrepen gedrag

Als we het hebben over ‘onbegrepen gedrag’ maken we er iets van dat ons allen aangaat. Samen moeten we ook op weg om te begrijpen en vervolgens oplossingen te vinden. Het gaat niet alleen om de persoon die onbegrepen gedrag vertoond, maar ook om degene die in contact komt met deze persoon.

 

Waarbij we niet moeten vergeten dat ‘verwarring’ ook kan ontstaan door ingewikkelde, en voor velen moeilijk te begrijpen wetten, regels en afspraken. Het gedrag dat iemand vertoond is dan wel vaak voor buitenstaanders niet te begrijpen, maar voor de persoon zelf is het meestal de logische uitkomst van een reeks gebeurtenissen.

 

Meneer met dementie

Een voorbeeld hiervan is een meneer met dementie die met zijn echtgenote - die Multiple Sclerose heeft - in een appartement woont. Zijn echtgenote is afhankelijk van hem, terwijl hij steeds verder achteruit gaat. Op een dag loopt hij weg en verdwaalt.

 

Mensen die hen onderweg tegenkomen, vinden hem verward en agressief overkomen en bellen 112. Zegt in dit geval de term ‘verward’ iets over het gedrag van deze man? Is deze passend? Het antwoord hierop is negatief; meneer kan zich niet goed meer uiten en kan hierdoor verkeerd worden begrepen.

 

Een ander voorbeeld is als iemand in een psychose verkeert. Tijdens een psychose verliest men de controle over alle zintuigen. Wat wel en niet gebeurt, kan deze persoon niet van elkaar onderscheiden. Hierdoor is het gedrag voor de betrokkene zelf logisch, maar voor buitenstaanders niet. Pas als zij weten waar het vertoonde gedrag vandaan komt, kunnen zij er begrip voor opbrengen. 

 

Contact maken

Vanuit dit begrip kunnen mensen contact met elkaar maken en richten ze zich minder op het onbegrepen gedrag. Vanuit dat begrip en het begrip voor een soms onbegrijpelijke samenleving komen we veel verder.