Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Kwaliteit van zorg

We hebben recht op zorg die voldoet aan hun wensen en eisen. Zorg die goed is. Die niet lijdt onder regeldruk of andere maatregelen. Vanuit die gedachte werken wij onder meer aan de kwaliteit van de wijkzorg, ontwikkelingen rond digitale zorg (E-health of zorg via internet) en het zorgvuldig omgaan met medische gegevens.

Zorg via internet

bookmagnifyingglass.png

Digitale zorg en ondersteuning via internet wordt als het goed is altijd gecombineerd met persoonlijk contact. Als aanvulling op gewone zorg. Zorg via internet kan voordelen voor u hebben.

Lees meer >>

Wijkzorg

vierk-cb-albertcuyp.jpg

Wijkzorg staat voor zorg dicht bij u in de buurt. Woont u thuis en hebt u zorg, begeleiding of ondersteuning nodig die u niet zelf of met familie, vrienden en kennissen kunt regelen?

Lees meer >>

Zorg voor kinderen en jongeren

Amsterdam_-_Vondelpark_-_1551.png

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Deze betreft allerlei soorten van zorg voor kinderen en hun ouders.

Lees meer >>

Klankbordgroep Personen met verward gedrag

royalty-free-man-hoody1900.jpg

Sinds begin 2017 is de gemeente Amsterdam intensief bezig met een aansluitende aanpak voor personen met verward gedrag. De klankbordgroep Personen met verward gedrag bestaat uit cliënten en naasten die de leefwereld vertegenwoordigen.

Lees meer >>

 

Programma's en projecten

Om bij te dragen aan de verbetering van zorg in Amsterdam nemen wij deel aan een aantal landelijke programma's. Deze brengen wij in Amsterdam aan de man. Daarnaast proberen we met ons project Cliënten Waarderen de kwaliteit van leven en de zorg in de verpleeg- en verzorgingshuizen in de stad te verbeteren.

 

Zorg Verandert
Met het programma Zorg Verandert helpen wij mensen bij hun zoektocht naar betere, passende oplossingen. In Amsterdam organiseren we bijeenkomsten en de workshops 'Start met uw persoonlijk plan' en 'Welke stap zet jij?' We proberen zo veel mogelijk aan te sluiten bij initiatieven en bijeenkomsten van welzijnsorganisaties, (buurt)verenigingen, de gemeente en zorgaanbieders. De bijeenkomsten zijn bestemd voor iedereen die langdurige zorg nodig heeft of dit als mantelzorger of vrijwilliger verlenen; thuis, in een instelling of dagopvang.

 

Mijnkwaliliteitvanleven.nl
Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg is veranderd. Door twee keer per jaar de online vragenlijst in te vullen, brengt u in beeld wat voor u belangrijk is. De vragen gaan over uw persoonlijke situatie, uw mogelijkheden en beperkingen. Hoe u uw gezondheid ervaart en hoe u de zorg en leefomgeving waardeert.

 

Cliënten Waarderen

Voor ons project 'Cliënten Waarderen' organiseren we zorgschouwen. Tijdens een zorgschouw kijkt een gemengd gezelschap van binnen en buiten de verpleeg- en verzorgingshuizen met een positieve en opbouwende blijk naar de kwaliteit van de leef- en woonomgeving. Met als doel om met elkaar te kijken hoe de leefomgeving binnen de bestaande situatie verbeterd kan worden.