Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Klankbordgroep Personen met verward gedrag

Sinds begin 2017 is de gemeente Amsterdam intensief bezig met een aansluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Onze klankbordgroep Personen met verward gedrag bestaat uit cliënten en naasten die de leefwereld vertegenwoordigen. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en betrokken partijen op alle leefgebieden.  De klankbordgroep stelt zich als doel de stem van cliënten en naasten te laten horen, zodat de beste aansluitende zorg kan worden geboden.

 

Met u werken aan zorg

In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van het cliënten- en naastenperspectief. Vanuit verschillende aandachtsgroepen, zoals dementie, Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) en lvb (licht verstandelijke beperkten), zullen zij in gesprek gaan in de wijk op zoek naar signalen vanuit de systeem- én leefwereld. Maak hier kennis met de leden. Voorzitter van de klankbordgroep is Maarten Muis. Samen met de leden én met u werken we aan zorg, waar niemand tussen wal en schip valt.

 

Bijeenkomsten

Uitnodiging Klankbordgroep pmv 23 maart 2018 uitsnede.jpg

De klankbordgroep organiseert verschillende bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten cliënten, naasten, organisaties, de gemeente en andere betrokkenen elkaar om te praten over belangrijke thema’s.

Lees meer >>

Nieuws

Thumbnail nieuws verwarde personen.jpg

Hier vindt u de nieuwsberichten terug die de laatste tijd over de klankbordgroep op deze website zijn verschenen.

Lees meer >>