Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Wijkzorg

Wijkzorg staat voor zorg dicht bij u in de buurt. Woont u thuis en hebt u zorg, begeleiding of ondersteuning nodig die u niet zelf of met familie, vrienden en kennissen kunt regelen? Dan kunt u hulp aanvragen bij een hulpverlener in uw wijk of buurt. Doorgaans is dit uw huisarts, maar u kunt ook de Wmo helpdesk (gemeente Amsterdam) bellen 0800-0643 of het sociaal loket bij u in de buurt. 

 

Samenwerken in de wijk

In de wijkzorg werken huisartsen, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, persoonlijk begeleiders en cliëntondersteuners met u samen om u de juiste zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden. Afgestemd op uw hulpvraag en leefomgeving. Wat is belangrijk hiervoor?

  • Deskundigheid en een brede kijk op de aanpak van uw hulpvraag.
  • Dat u tijdig wordt doorverwezen naar specialistische zorg of zorg binnen een instelling.
  • Dat u goede voorlichting krijgt.
  • En dat er goed gekeken wordt naar de mogelijke inzet van mantelzorg en verantwoorde vrijwillige zorg. Zonder dat uw mantelzorgers overbelast raken.
  • Dat u kunt laten weten of u tevreden bent over de wijkzorg.
  • Dat u een onafhankelijke cliëntondersteuner kunt vragen om u bij te staan. Bijvoorbeeld tijdens het keukentafelgesprek met de gemeente.

 

Aandachtspunten

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de wijkzorg voldoet, zijn er verschillende aandachtspunten die wij meenemen in onze beoordeling:

  • Zijn er voldoende geschikte en/of aangepaste woningen voor (complexe en langdurige) zorg en ondersteuning thuis?
  • Weet de specialistische zorg en ondersteuning binnen de wijkzorg genoeg, bijvoorbeeld over de paramedische zorg?
  • Is er voldoende begrijpelijke en goede informatie over de keuzemogelijkheden en uw rechten beschikbaar?
  • Werken met minder regels, zodat er meer tijd overblijft voor uw zorg.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herman Klein Tiessink (beleidsmedewerker Kwaliteit van Zorg) op (020) 75 25 165 of via h.kleinti@clientenbelangamsterdam.nl.

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png