Onze standpunten

In het Amsterdamse veld nemen wij een positie in als de behartiger van (vooral) collectieve belangen van onze doelgroepen op alle levensgebieden. Dan hebben we het onder meer over zorg, welzijn, toegankelijk, mobiliteit, wonen en onderwijs.

Onze doelstelling is richtinggevend voor ons beleid en luidt:

Het versterken van de mogelijkheden tot zelfbeschikking van chronisch zieken, cliënten van de gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, ouderen, mantelzorgers en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.

Wij proberen zo veel mogelijk invloed uit te oefenen door in een vroegtijdig stadium aan tafel te komen bij beleidsmakers van de overheid, zorginstellingen, verzekeraars of andere belangrijke samenwerkingspartners. Wij staan open voor duurzame samenwerking met maatschappelijke organisaties. Maar als het nodig is, geven we de grens aan en voeren we actie tegen ongewenst beleid.

Wij staan (als professionele lobbyisten) in dienst van de cliënt. We maken systematisch en structureel gebruik van ervaringsdeskundigheid en zetten ervaringsdeskundige cliënten bij het werk in, waar dat zinvol is.an ervaringsdeskundigheid en zetten