Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

|
Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube
banner

VOOR EIGEN REGIE in zorg en samenleving

Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Wij behartigen de belangen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, toegankelijkheid, vervoer, werk en inkomen. U, de cliënt staat hierbij centraal. En we gaan uit van uw kracht, niet uw beperking.

Hebt u een vraag over zorg, aangepast vervoer of beschermd wonen? Of over hoe u aan een rolstoel, traplift of Pgb kunt komen? Neemt u dan contact met onze cliëntondersteuners. Zij helpen u graag verder. Gratis.

Bent u ontevreden over de zorg die u krijgt? Of over de afwijzing van een aanvraag van een traplift of Pgb? En wilt u een klacht indienen? Bel of mail ons dan. Onze cliëntondersteuners kijken met u hoe u dit kunt aanpakken.

Wilt u helpen de wijkzorg te verbeteren? Of de toegankelijkheid van de openbare gebouwen? Dat kan. Word lid van ons klantenpanel. Dan vragen wij een paar keer per jaar uw mening over een bepaald onderwerp.

 • Over ons werk

  Over ons werk

  Wat u te zien en te lezen krijgt, is een door ons bedacht verhaal. Zo zou het ­kunnen gaan in ons dagelijks werk. We hopen dat u door dit ­beeldverhaal een goede indruk krijgt van wat we doen.

 • 1. Melden van problemen

  1. Melden van problemen

  Mevrouw J. heeft een probleem. Door haar hoge leeftijd is traplopen steeds moeilijker. En kan ze bijna niet meer bij haar slaapkamer en badkamer op de eerste verdieping komen. Ze weet niet waar ze kan aankloppen en belt ons. Eén van onze cliëntondersteuners zoekt met mevrouw J. naar een oplossing.

 • 2. Bespreken van de problemen

  2. Bespreken van de problemen

  Meer mensen bellen ons met hetzelfde probleem. Onze cliëntondersteuner waarschuwt de medewerkers die dit kunnen aanpakken. Zij maken zich zorgen, omdat de zelfstandigheid van deze mensen onder druk staat. Tijd om in actie te komen.

 • 3. Tijd voor actie

  3. Tijd voor actie

  We bellen eerst met onze contactpersonen bij de gemeente. En vragen of ze op de hoogte zijn van deze problemen. Ook nemen we contact op met andere organisaties, zoals woningcorporaties en huurdersorganisaties.

 • 4. Onze achterban praat en denkt mee

  4. Onze achterban praat en denkt mee

  We bespreken de problemen ook met ervaringsdeskundigen die bij ons actief zijn. Wat moeten organisaties doen om erger te voorkomen? Samen zoeken we naar oplossingen. Deze bespreken we met de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties.

 • 5. Samen oplossing gevonden

  5. Samen oplossing gevonden

  Alle organisaties willen iets aan het probleem doen. Zodat het voor ouderen in Amsterdam makkelijker is om een traplift aan te vragen en te krijgen. En ze langer thuis kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.

 • 6. Niet altijd zo makkelijk...

  6. Niet altijd zo makkelijk...

  Het kan ook gebeuren dat we er niet zo snel uit komen. In dat geval schrijven we een brief aan de wethouder en gemeenteraad. Hierin laten we weten hoe ernstig het probleem is.

 • 7. Contact met politieke partijen

  7. Contact met politieke partijen

  Om steun te krijgen voor onze aanpak nemen we ook contact met gemeenteraadsleden van de verschillende politiek partijen.

 • 8. Iedereen mag zijn stem laten horen

  8. Iedereen mag zijn stem laten horen

  Ook spreken wij regelmatig in één van de Raadscommissies in. En roepen we Amsterdammers met hetzelfde probleem op om ook daar hun verhaal te vertellen. Want iedereen heeft het recht om zijn of haar stem te laten horen!

 • 9. Naar de pers

  9. Naar de pers

  Soms lost het bestuur van de stad het probleem niet op. Of zijn we het niet eens met de oplossing. In zulke gevallen nemen we contact op met de pers. Dit kan de druk opvoeren bij het bestuur om toch iets anders te doen.

 • Tot slot

  Tot slot

  Soms gaat het vinden van een oplossing snel. Maar vaak duurt het langer. Daarom zijn onze vrijwilligers en wij echte door­zetters. ­Opgeven doen we niet. Uw belang en dat van alle andere ­Amsterdammers telt!

 

Werken op thema

Om wetten en regels en het beleid van de gemeente goed te kunnen beïnvloeden, werken we zo veel mogelijk op thema. Daarbij denken we aan iedereen om wie het dan gaat: 

Platforms

Om Amsterdammers in staat te stellen de belangen van anderen, maar ook die van henzelf of verwanten te behartigen, zijn er 4 platforms actief:

Jeugdplatform Amsterdam

Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam

Platform Licht Verstandelijke Beperking

Platform Mantelzorg Amsterdam