Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube
banner

VOOR EIGEN REGIE in zorg en samenleving

Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Wij behartigen de belangen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, toegankelijkheid, vervoer, werk en inkomen. U, de cliënt staat hierbij centraal. En we gaan uit van uw kracht, niet uw beperking.

Hebt u een vraag over zorg, aangepast vervoer of beschermd wonen? Of over hoe u aan een rolstoel, traplift of Pgb kunt komen? Neemt u dan contact met onze cliëntondersteuners. Zij helpen u graag verder. Gratis.

Bent u ontevreden over de zorg die u krijgt? Of over de afwijzing van een aanvraag van een traplift of Pgb? En wilt u een klacht indienen? Bel of mail ons dan. Onze cliëntondersteuners kijken met u hoe u dit kunt aanpakken.

Wilt u helpen de wijkzorg te verbeteren? Of de toegankelijkheid van de openbare gebouwen? Dat kan. Word lid van ons klantenpanel. Dan vragen wij een paar keer per jaar uw mening over een bepaald onderwerp.

Over ons werk

Een veel gestelde vraag aan ons is 'Hoe gaan jullie eigenlijk te werk'? In een kort beeldverhaal hebben we geprobeerd dit aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk eenvoudig te vertellen. 

 

Bekijk het beeldverhaal.

 

Werken op thema

Om wetten en regels en het beleid van de gemeente goed te kunnen beïnvloeden, werken we zo veel mogelijk op thema. Daarbij denken we aan iedereen om wie het dan gaat: 

Platforms

Om Amsterdammers in staat te stellen de belangen van anderen, maar ook die van henzelf of verwanten te behartigen, zijn er 4 platforms actief:

Jeugdplatform Amsterdam

Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam

Platform Licht Verstandelijke Beperking

Platform Mantelzorg Amsterdam