Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Onderzoek

Al jaren doen wij onderzoek naar de ervaringen van cliënten/patiënten met de zorg en het welzijnswerk. Sinds 2014 doen we dat samen met het VUmc in het Centrum voor Cliëntervaringen (CvC). Bij de onderzoeken die we vanuit het CvC doen, staan drie begrippen centraal:

 

  • Verhalen

We zijn op zoek naar de ervaringen van cliënten/patiënten en naar 'de ontdekking' van de betekenis en aard van de diepere persoonlijke ervaringen.

 

  • Ervaringsdeskundigheid

Aan alle onderzoeken werken ervaringsdeskundigen mee als partner. In alle fasen van het onderzoek: bij het ontwikkelen van een lijst met onderwerpen, het interviewen, de analyse en de presentatie van de resultaten.

 

  • In gesprek gaan

We gebruiken de onderzoeken om met alle betrokkenen, zoals cliënten/patiënten, beroepskrachten en beleidsmakers, in gesprek te gaan. Het gaat er uiteindelijk om wat we met elkaar van de onderzoeksresultaten kunnen leren.

 

Technieken

Tijdens de onderzoeken gebruiken we creatieve technieken. En de rapporten zijn beeldend. Op de website van het CvC zijn deze rapporten terug te vinden. 

 

Eerdere onderzoeken

Eerdere interessante onderzoeken van ons zijn:
 

Somatische zorg in de GGz (2014) 

Het Regionale Expert Teams (RET) Amsterdam/Noord-Holland heeft onderzoek gedaan naar  optimale somatische zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) vanuit het perspectief van cliënten. De leden van het RET zijn afkomstig uit cliëntenraden/-organisaties en familieorganisaties.

 

Onderzoek naar optimale zorg in de GGz door FACT-teams (2015)

Ook dit is een onderzoek van het RET naar optimale FACT-zorg vanuit het perspectief van cliënten.


Marian Vink juli 2018 uitsnede.jpg

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Márian Vink (onderzoeker) ​​​op (020) 75 25 121 of via m.vink@clientenbelangamsterdam.nl. Of download de folder van het Centrum voor Cliëntervaringen.

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png