Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Groot MO-GGz Overleg

Eind 2008 is het Groot MO/GGz Overleg gestart om de onderlinge samenwerking tussen belangenorganisaties en cliëntenraden van instellingen uit de Maatschappelijke Opvang en/of Geestelijke Gezondheidszorg uit te breiden en te verstevigen én om cliëntparticipatie in het beleid te versterken. Het Groot MO/GGz Overleg is uitgegroeid tot het onafhankelijke stedelijk platform voor collectieve belangenbehartigers in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Het is onder andere gesprekspartner van de Gemeente en levert daarmee een cruciale bijdrage om de (maatschappelijke) participatie van Amsterdammers, die behoren tot de zogenaamde (O)GGz Groep,te bevorderen.

 

Ons doel

 • Vanuit cliëntperspectief informatie bundelen en verspreiden onder cliënten, hulpverleners, instellingen en gemeente, zodat iedereen kan profiteren van elkaars deskundigheid.
 • Eén aanspreekpunt voor de gemeente vormen met een doorverwijzende, coördinerende en verbindende taak.
 • Wij kunnen structureel gevraagd en ongevraagd adviseren over wat speelt op straat; bovendien zijn we goed geïnformeerd over de leefwereld binnen de Maatschappelijke Opvang en GGz.
 • Het organiseren van alternatieve vormen van cliëntenparticipatie; oftewel het structureel in contact brengen van beleidsmedewerkers en gemeenteambtenaren met de mensen die het betreft door regulier overleg, het stimuleren van ervaringsonderzoek en het organiseren van (ludieke) acties.
 • Een bijdrage leveren vanuit cliëntperspectief om preventie en herstel te bevorderen in de (O)GGz.
   

Programma Groot MO/GGz on Tour 2018-2020

Wij willen met partners in de stad het stedelijk netwerk rond participatie en herstel uitbreiden en versterken. We gaan daarom komende jaren on Tour door één maal in de zes weken bij een participatie initiatief in de stad op bezoek te gaan. We plannen samen een bijeenkomst van twee uur  & maken nader kennis met elkaar:

 • 1e uur toelichting door participatie-initiatief in de stad: Wie zijn zij? Wat willen zij bereiken?
 • 2e uur wat kunnen we voor elkaar betekenen? Ruimte voor maken van vervolgafspraken.
   

Samen met (nieuwe) partners  investeren in stedelijke infrastructuur:

 • Versterken cliëntparticipatie in onderzoek, ontwikkelpraktijk en beleid.
 • Verbinding zoeken met ontwikkelpraktijk in de stad, door versterken en uitbreiden van het stedelijk netwerk rond ervaringsdeskundigheid en herstel.
 • Benutten signalen uit de stad; (nieuwe) participatie-initiatieven betrekken en versterken; bijdrage leveren aan stedelijke kennisinfrastructuur.
 • Een structurele bijdrage leveren aan het toetsen van kwaliteit van zorg en ondersteuningsaanbod in het kader van de Wmo.
   

In het Groot MO/GGz overleg zijn deelnemers vanuit de volgende organisaties actief:
Cliëntenraden van Cordaan, HVO/Querido, Regenboog, Leger des Heils, Arkin, Sinaï, InGeest, Volksbond, ROADS, Cluster GGz/MO van Cliëntenbelang Amsterdam, Je Eigen Stek (JES), Cliënten Advies Raad GGD (CAR), Cliënten Service Desk (CSD), Belangenvereniging Druggebruikers MDHG, De Daklozenvakbond, St. PEDIZ,  St. Slicks, Participatieraad, P2P, Bureau Straatjurist