Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Personen met onbegrepen gedrag

Personen met onbegrepen gedrag

In de media staan personen met onbegrepen gedrag bekend als mensen met ‘verward’ gedrag. Wij zetten ons in in voor meer wederzijds begrip voor deze Amsterdammers bij hun omgeving en andersom. We ondersteunen de Kennisgroep die de stem van cliënten en naasten vertegenwoordigt. En we coördineren een Kenniswerkplaats, die kennis verzamelt over het bevorderen van mentale gezondheid en ter beschikking stelt aan alle betrokken partners.

 

Van ‘verward’ naar ‘onbegrepen’

De problematiek rond personen met verward gedrag heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen, maar bestaat al langer. ‘Verward gedrag’ is een groot, stigmatiserend verzamelbegrip geworden, dat de meeste mensen doet denken aan psychische problemen en vaak zelfs aan gevaarlijke situaties. Terwijl de cijfers deze beelden niet bevestigen. Bovendien zijn deze mensen niet voortdurend verward, maar vertonen op een bepaald moment onbegrepen gedrag.

 

Voorbeeld

Een voorbeeld is als iemand in een psychose verkeert. Tijdens een psychose kan men de controle verliezen over enkele zintuigen. Wat wel en niet gebeurt, kan deze persoon vaak niet van elkaar onderscheiden. Hierdoor is het gedrag voor de betrokkene zelf logisch, maar voor buitenstaanders niet. Pas als zij weten waar het vertoonde gedrag vandaan komt, kunnen zij er begrip voor opbrengen. 

 

Samen

Als we het hebben over ‘onbegrepen’ gedrag maken we er iets van dat ons allen aangaat. Samen moeten we op weg om elkaar te begrijpen en vervolgens oplossingen te vinden. Het gaat niet alleen om de persoon die onbegrepen gedrag vertoont, maar ook om degene die in contact komt met deze persoon. Vanuit dit begrip kunnen mensen contact met elkaar maken en richten ze zich minder op het onbegrepen gedrag. Vanuit dat begrip komen we veel verder.  

 

Flyer Wijs op reis

Op reis gaan is voor veel mensen een prettige manier om even afstand te nemen van alle dagelijkse beslommeringen. Tijd voor ontspanning, nieuwe indrukken en de problemen van thuis achter je laten.

 

Reizen kan echter ook een bron van stress zijn. Niet alleen door de voorbereiding van je reis, maar ook omdat een reis anders kan lopen dan gepland. Misschien heb je je moeten haasten, valt je verblijf tegen, word je ziek, of krijg je te maken krijgen met diefstal of ruzie. Mogelijk zijn de problemen van thuis met je mee op reis gegaan en zijn ze verergerd.

 

De flyer 'Wijs op reis' hebben we gemaakt als hulpmiddel voor mensen die op reis gaan. Heb je vragen over de flyer? Mail ons dan via info@clientenbelangamsterdam.nl

 

Voorkant folder Wijs op reis maart 2024

Kennisgroep

crisisopvang 1 klein.jpg

De Kennisgroep Personen met onbegrepen gedrag vertegenwoordigt de stem van mensen met onbegrepen gedrag en hun naasten.

Lees meer >>

Kenniswerkplaats

Uitnodiging Klankbordgroep pmv 23 maart 2018 uitsnede.jpg

De Kenniswerkplaats bouwt kennis op over vraagstukken rond personen met onbegrepen gedrag.

Lees meer >>

Workshop Onbegrepen Gedrag

Thumbnail man geeft workshop ongebrepen gedrag.jpg

Samen met sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen Team ED hebben we een training ontwikkeld voor winkeliers, baliemedewerkers van banken en ondernemers over de omgang met klanten met onbegrepen gedrag. In de workshop vertellen getrainde ervaringsdeskundigen hoe ze zich voelden in winkels en hoe ze graag bejegend hadden willen worden toen het psychisch even niet goed met ze ging. 

Lees meer >>