Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Personen met onbegrepen gedrag

In de media staan personen met onbegrepen gedrag bekend als mensen met ‘verward’ gedrag. Wij zetten ons in in voor meer wederzijds begrip voor deze Amsterdammers bij hun omgeving en andersom. We ondersteunen de Kennisgroep die de stem van cliënten en naasten vertegenwoordigt. En we coördineren een Kenniswerkplaats, die kennis verzamelt over het bevorderen van mentale gezondheid en ter beschikking stelt aan alle betrokken partners.

 

Van ‘verward’ naar ‘onbegrepen’

De problematiek rond personen met verward gedrag heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen, maar bestaat al langer. ‘Verward gedrag’ is een groot, stigmatiserend verzamelbegrip geworden, dat de meeste mensen doet denken aan psychische problemen en vaak zelfs aan gevaarlijke situaties. Terwijl de cijfers deze beelden niet bevestigen. Bovendien zijn deze mensen niet voortdurend verward, maar vertonen op een bepaald moment onbegrepen gedrag.

 

Voorbeeld

Een voorbeeld is als iemand in een psychose verkeert. Tijdens een psychose kan men de controle verliezen over enkele zintuigen. Wat wel en niet gebeurt, kan deze persoon vaak niet van elkaar onderscheiden. Hierdoor is het gedrag voor de betrokkene zelf logisch, maar voor buitenstaanders niet. Pas als zij weten waar het vertoonde gedrag vandaan komt, kunnen zij er begrip voor opbrengen. 

 

Samen

Als we het hebben over ‘onbegrepen’ gedrag maken we er iets van dat ons allen aangaat. Samen moeten we op weg om elkaar te begrijpen en vervolgens oplossingen te vinden. Het gaat niet alleen om de persoon die onbegrepen gedrag vertoont, maar ook om degene die in contact komt met deze persoon. Vanuit dit begrip kunnen mensen contact met elkaar maken en richten ze zich minder op het onbegrepen gedrag. Vanuit dat begrip komen we veel verder.  

Kennisgroep

crisisopvang 1 klein.jpg

De Kennisgroep Personen met onbegrepen gedrag vertegenwoordigt de stem van mensen met onbegrepen gedrag en hun naasten.

Lees meer >>

Kenniswerkplaats

Uitnodiging Klankbordgroep pmv 23 maart 2018 uitsnede.jpg

De Kenniswerkplaats bouwt kennis op over vraagstukken rond personen met onbegrepen gedrag.

Lees meer >>

Workshop Onbegrepen Gedrag

Thumbnail man geeft workshop ongebrepen gedrag.jpg

Samen met sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen Team ED hebben we een training ontwikkeld voor winkeliers, baliemedewerkers van banken en ondernemers over de omgang met klanten met onbegrepen gedrag. In de workshop vertellen getrainde ervaringsdeskundigen hoe ze zich voelden in winkels en hoe ze graag bejegend hadden willen worden toen het psychisch even niet goed met ze ging. 

Lees meer >>