Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Zorg voor kinderen en jongeren

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de jeugdzorg, een verzamelnaam voor allerlei soorten zorg voor kinderen en hun ouders. Zoals jeugdhulp en jeugdbescherming, opvoedhulp, passend onderwijs, geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen en zorg voor kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijk beperking.

 

Beleid gemeente

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, maar ze geeft deze hulp niet zelf. Dat doen de Ouder- en Kindteams en als het nodig is de specialistische jeugdhulp. De gemeente wil de jeugdhulp zo aanbieden dat: 

  • Er ruimte is voor de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van ouders.
  • Kleine problemen klein blijven.
  • Er snel goede hulp is in de vertrouwde omgeving.

 

De gemeente betrekt jongeren en ouders bij de voorbereiding en evaluatie van het beleid. Daarvoor heeft ze onder andere het Jeugdplatform Amsterdam gevraagd de belangen van deze groep te vertegenwoordigen. 

 

In de praktijk

De uitvoering van jeugdhulp is in handen van de Ouder- en Kindteams (OKT's). Deze bestaan uit verschillende beroepskrachten. En zijn voor iedereen die bij hen aanklopt het eerste aanspreekpunt. In totaal zijn er 24 teams in de stad.

 

Specialistische hulp

De OKT's kunnen je ook doorverwijzen naar specialistische hulp. Bijvoorbeeld als je problemen langdurig of erg zwaar zijn. Alle gespecialiseerde hulp is te vinden op Ikzoekhulp.nl en Lvbamsterdam.nl.

 

SamenDoen teams

Ook zijn er SamenDOEN teams. Zij richten zich op huishoudens (gezinnen) die meerdere problemen hebben en er zelf niet meer uit komen. De teams werken met 1 huishouden, 1 plan, en 1 aanspreekpunt. Zij kijken eerst wat iemand zelf kan doen. Als het kan met steun van familie, vrienden of kennissen. Als het echt nodig is, schakelen ze de specialistische hulpverlening in.

 

Vragen en problemen

Loop je rond met vragen of problemen? Onze clientondersteuners kunnen je helpen bij het vinden van een oplossing. Het is gratis en ze werken onafhankelijk van gemeente en zorginstellingen. Het kan gaan om verschillende vragen. Bijvoorbeeld:

  • Waar vind ik een overzicht van de hulp waar ik terecht kan?
  • Hoe bepaal ik welke zorg bij mij past?
  • Kan iemand met mij meedenken over mijn hulpvraag?
  • Hoe regel ik passend onderwijs?
  • Kan iemand mij helpen bij het gesprek met de gemeente, het wijkteam, of hulpverlener? Of bij het indienen van een bezwaarschrift of het in beroep gaan tegen een besluit? 

 

Vertrouwenspersonen jeugdhulp

Het AKJ is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Voor ieder kind, iedere jongere en ouder of verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp. Het AKJ kan helpen en adviseren, wanneer je ontevreden bent over jeugdhulp.

 

Ze adviseren over welke stappen je het beste kunt zetten. En ondersteunen mensen die een klacht hebben over de jeugdhulp. Dat is altijd gratis. Wie met de jeugdhulp te maken heeft, heeft automatisch recht op ondersteuning door van een vertrouwenspersoon.

 

Gemeentelijke Kinderombudsman

Wie niet tevreden is over de afhandeling van zijn of haar klacht, kan terecht bij de gemeentelijke Kinderombudsman Anne Martien van der Does. 

 

Organisaties in Amsterdam

Om er achter te komen welke organisaties en instellingen er allemaal zijn in Amsterdam, dan kun je terecht op de Sociale Kaart van Amsterdam. Hier vind je een overzicht van onder meer jongerencentra, organisaties voor maatschappelijk werk en hulp voor tienerouders.

 

Meer informatie

Daan1web.jpgVoor meer informatie over het jeugdbeleid in Amsterdam kunt u contact opnemen Daan Stremmelaar (beleidsmedewerker Jeugd) op

06 20 30 77 02 of via d.stremmelaar@clientenbelangamsterdam.nl.

icoon30-medewerker-linkedin.png

 

Dorine2web 150 bij 150.jpgVoor meer informatie over Jeugdplatform Amsterdam kunt u contact opnemen met Dorine van Lennep (beleidsmedewerker Jeugd) op 06 20 30 78 55 of via d.vanlennep@clientenbelangamsterdam.nl.

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png