Zorg voor kinderen en jongeren

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Deze betreft allerlei soorten van zorg voor kinderen en hun ouders. Zoals jeugdzorg en -bescherming, opvoedhulp, passend onderwijs, geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen en zorg voor zorg voor kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijk beperking.

 

Beleid gemeente

De gemeente Amsterdam wil de jeugdhulp zo aanbieden dat:

 • Er ruimte is voor de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van ouders.
 • Kleine problemen klein blijven.
 • Er snel goede hulp is in de vertrouwde omgeving.

 

In de praktijk

De uitvoering van jeugdhulp is in handen van de Ouder- en Kindteams (OKT's). Deze bestaan uit verschillende beroepskrachten. En zijn voor iedereen die bij hen aanklopt het eerste aanspreekpunt. In totaal zijn er 24 teams in de stad. 

 

Specialistische hulp

De OKT's kunnen je ook doorverwijzen naar specialistische hulp. Bijvoorbeeld als je problemen langdurig of erg zwaar zijn. Alle gespecialiseerde hulp is te vinden op Ikzoekhulp.nl en Lvbamsterdam.nl.

 

SamenDoen teams

Ook zijn er SamenDOEN teams. Zij richten zich op huishoudens die meerdere problemen hebben en er zelf niet meer uit komen. De teams werken met 1 huishouden, 1 plan, en 1 aanspreekpunt. Zij kijken eerst wat iemand zelf kan doen. Als het kan met steun van familie, vrienden of kennissen. Als het echt nodig is, schakelen ze de specialistische hulpverlening in. 

 

Vragen en problemen

Loop je rond met vragen of problemen? Onze clientondersteuners kunnen je helpen bij het vinden van een oplossing. Het is gratis en ze werken onafhankelijk van gemeente en zorginstellingen. Het kan gaan om verschillende vragen. Bijvoorbeeld:

 • Waar vind ik een overzicht van de hulp waar ik terecht kan?
 • Hoe bepaal ik welke zorg bij mij past?
 • Kan iemand met mij meedenken over mijn hulpvraag?
 • Hoe regel ik passend onderwijs?
 • Kan iemand mij helpen bij het gesprek met de gemeente, het wijkteam, of hulpverlener. Of bij het indienen van een bezwaarschrift of het in beroep gaan tegen een besluit.

 

Vertrouwenspersonen jeugdhulp

Het AKJ is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Voor ieder kind, iedere jongere en iedere ouder of verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp. Het AKJ kan helpen en adviseren wanneer je ontevreden bent over jeugdhulp. Ze geven advies over welke stappen je het beste kunt zetten. En ondersteunen mensen die een klacht hebben over de jeugdhulp. Dat is altijd gratis. Wie met de jeugdhulp te maken heeft, heeft automatisch recht op ondersteuning van een vertrouwenspersoon.

 

Gemeentelijke Kinderombudsman

Wie niet tevreden is over de afhandeling van zijn of haar klacht, kan terecht bij de gemeentelijke Kinderombudsman Anne Martien van der Does. 

 

Organisaties in Amsterdam

Om er achter te komen welke organisaties en instellingen er allemaal zijn in Amsterdam, dan kun je op deze websites terecht:

 

Logo Jeugdplatform Amsterdam.png

 

In het Jeugdplatform Amsterdam gaan jongeren en ouders samen in gesprek over goede jeugdhulp. Ze adviseren de gemeente en instellingen om de zorg voor kinderen en jongeren te verbeteren. Recentelijk heeft het platform bijvoorbeeld adviezen uitgebracht over de wachtlijsten in de jeugdzorg en de pleegzorg.

 

Ook meepraten?

Jongeren en ouders kunnen op verschillende manieren meedoen en meepraten, zodat er voor iedereen een manier is die het beste past en prettig is:

 • Lid worden van de Adviesgroep: abonneer je op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.
 • Kortdurend meedenken over een thema: geef je op als deelnemer en ontvang uitnodigingen voor themabijeenkomsten, oproepjes voor bepaalde doelgroepen of digitale vragenlijsten die online staan.
 • Eenmalig je verhaal doen, je idee of mening kwaijt te kunnen: neem contact op via de website of met een belangenbehartiger.

 

In contact komen als organisatie

Het Jeugdplatform Amsterdam komt graag in contact met andere belangenorganisaties, instanties en netwerken die te maken hebben met jongeren en/of ouders. Als u ons wilt uitnodigen voor een bijeenkomst met jongeren en/of ouder, bijvoorbeeld bij uw cliëntenraad of (zelf)organisatie, op school of in het buurthuis, dan komen we graag naar u toe.

 

Dorine2web 150 bij 150.jpgMeer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorine van Lennep (beleidsmedewerker Jeugd) op (020) 75 25 127 of via d.vanlennep@clientenbelangamsterdam.nl.

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png