Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Langdurige zorg

Langdurige zorg

Bent u 24 uur per dag aangewezen op zorg of toezicht, dan valt u onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U of uw wettelijk vertegenwoordiger kunnen een beroep doen op onze onafhankelijke cliëntondersteuners. Iedereen die aangewezen is op langdurige zorg heeft recht op ondersteuning bij het regelen en uitvoeren van deze zorg. In een instelling of thuis, met of zonder een Persoonsgebonden budget (Pgb).

 

Cliëntondersteuning Wlz in Noord-Holland

Woont u in Amsterdam, dan kunt u bellen naar de cliëntondersteuners van Adviespunt Zorgbelang op 0900 243 81 81 (normaal gesprekstarief) of mailen naar wlz@clientenbelangamsterdam.nl

Afbeelding voorkant flyer OCO Adviespunt ZB.png Noord-Hollanders buiten Amsterdam kunnen eveneens bellen naar  0900 243 81 81 (normaal gesprekstarief). Het mailadres is voor hen:  noordholland@adviespuntzorgbelang.nl.

 

Adviespunt Zorgbelang is een dienst van Zorgbelang Nederland, een koepelorganisatie waarvan Cliëntenbelang Amsterdam deel uitmaakt. Ook Adviespunt Zorgbelang is onafhankelijk van zorginstellingen en andere instanties. U kunt voor cliëntondersteuning langdurige zorg ook terecht bij uw zorgkantoor (088-131 1660) of MEE (020-512 7272).

 

Onafhankelijk en samen

Onze cliëntondersteuners zijn onafhankelijk van zorginstellingen of andere instanties. De ondersteuner staat naast u en samen zoekt u naar de best passende oplossing voor uw peobleem of vraag. We gaan uit van uw vraag en wat ù nodig heeft.

 

Lokaal

Wij kennen de mogelijkheden en de voorzieningen bij u in de wijk. Daardoor kunnen wij u goed informeren over het lokale aanbod van zorgaanbieders en mogelijke wachtlijsten.

 

Wat wij u kunnen bieden

Onze cliëntondersteuners kunnen u:

  • Informeren en adviseren over de verschillende manieren, waarop u de zorg kunt organiseren.
  • Helpen bij het regelen van de zorg die u nodig hebt.
  • Informeren over het zorgaanbod en uw rechten.
  • Ondersteunen bij het kiezen van een zorgaanbieder.
  • Ondersteunen in het contact met de zorgaanbieder als u niet tevreden bent over de geleverde zorg.

 

Persoonlijk plan en zorgplan

Bij de langdurige zorg hoort een persoonlijk plan en zorgplan. De cliëntondersteuner helpt bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw plannen. We kunnen u ook bijstaan, wanneer u het zorgplan met de zorgaanbieder gaat bespreken.

 

Privéleven

Al uw vragen, klachten en ondersteuningsaanvragen registreren wij zorgvuldig, uiteraard met inachtneming van uw privéleven. Het privacyreglement (PDF) van Adviespunt Zorgbelang is hierop van toepassing.