Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Thema's

Maatschappij voor iedereen

Alle Amsterdammers, ongeacht leeftijd, sekse, seksuele voorkeur, sociale positie, en culturele achtergrond moeten kunnen deelnemen aan het dagelijks…

Lees verder »

Meedoen en zelfstandig leven

Meedoen in het dagelijks leven. Dat willen we allemaal. Ook met een beperking of chronische aandoening. Dat is alleen niet voor iedereen op eigen…

Lees verder »

Toegankelijkheid en mobiliteit

Iedere Amsterdammer moet kunnen meedoen in de stad en omgeving. Jong of oud, met een beperking of ziekte. Dat maakt niet uit. Goede toegankelijkheid…

Lees verder »

Kwaliteit van zorg

We hebben recht op zorg die voldoet aan onze wensen en eisen. Zorg die goed is. Die niet lijdt onder regeldruk of andere maatregelen. Vanuit die…

Lees verder »