Onderwerp

Groot MO-GGz Overleg

Eind 2008 is het Groot MO/GGz Overleg gestart om de onderlinge samenwerking tussen belangenorganisaties en cliëntenraden van instellingen uit de…

Lees verder »

Kennisgroep personen met onbegrepen gedrag

Sinds begin 2017 is de gemeente Amsterdam intensief bezig met een aansluitende aanpak voor personen met verward (onbegrepen) gedrag. De Kennisgroep…

Lees verder »

Toegankelijkheid en mobiliteit

Smalle, volle stoepen waardoor je er niet langs kunt, hoge drempels of zware deuren waardoor je niet naar binnen kunt. Niet met de metro meekunnen…

Lees verder »

Wet maatschappelijke ondersteuning

Als u hulp nodig hebt om zelfstandig te kunnen leven, kan de gemeente u helpen. Zij is verantwoordelijk om ondersteuning te bieden. Zodat mensen met…

Lees verder »

Digitale Zorg

Zorg verlenen door middel van moderne technologie

Lees verder »

Zorg voor kinderen en jongeren

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de jeugdzorg, een verzamelnaam voor allerlei soorten zorg voor kinderen en hun ouders. Zoals jeugdhulp…

Lees verder »