Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Platform Mantelzorg Amsterdam

LOGO PMA-liggend.jpg

Hoe werken we?

Hoe weten we wat mantelzorgers en naastbetrokkenen belangrijk vinden? De kern van het platform bestaat uit mensen die hiermee ervaring en affiniteit hebben. Zij weten wat er leeft en waar mantelzorgers en naasten tegen aanlopen. Ook krijgen we signalen via:

 • Voorlichtingen tijdens informatiebijeenkomsten, mantelzorglunches, Alzheimercafés, en van patiëntenorganisaties en organisaties, zoals gehandicaptenplatforms of Wmo-raden.
 • Onze cliëntondersteuners, beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen uit de stad.
 • Beroepskrachten die zich met mantelzorg bezighouden.
 • Regelmatig overleg met relevante organisaties, zoals MarkantMantelzorgsteunpunten Amsterdam en welzijnsorganisaties.
 • Via kranten, radio, televisie, sociale media en nieuwsbrieven van MantelzorgNL, Movisie en Vilans.
 • Het organiseren van en deelname aan bijeenkomsten. Onze kerngroepleden bezoeken regelmatig bijeenkomsten over mantelzorg.

 

Wat verstaan we onder een mantelzorger en naastbetrokkene?

Een mantelzorger is: 

 

"Iemand die zorg en ondersteuning biedt aan een naaste die chronisch ziek is en/of een beperking heeft. Zoals een partner, ouder, kind, vriend, buur, of kennis. De mantelzorger geeft langdurig, intensief en onbetaald zorg en ondersteuning aan iemand met wie hij/zij een persoonlijke band heeft."

 

Onder een naastbetrokkenen verstaan we:

 

“Een verzamelnaam voor het geheel aan betekenisvolle personen, zoals familie, verwanten, vrienden, kennissen of collega’s die functioneren als ondersteuningsbron voor het eigen welzijn en dat van andere personen in het netwerk van een zorgvrager.” 

 

Je kunt zeggen dat een mantelzorger over het algemeen ook onder de noemer naastbetrokkene vallen. Maar een naastbetrokkene is zeker niet altijd een mantelzorger.


Omdat beide groepen overlappende maar ook eigen belangen hebben, is het noodzakelijk om daar waar nodig onderscheid te maken. 

 

Om de teksten in onze presentaties niet onnodig lang te maken, gebruiken we vaak het woord mantelzorger, terwijl we er dan ook de naastbetrokkene mee bedoelen. Evenals de verwanten en brusjes (broers en zusjes) van iemand met een beperking.

 

Wat doen we met de signalen?

De signalen die we krijgen bespreken we onder andere met de gemeente Amsterdam, bedrijven en instellingen. De gemeente is met de stadsdelen verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers en naastbetrokkenen. Daarnaast adviseren wij de gemeente gevraagd en ongevraagd over actuele beleidsonderwerpen. Onze standpunten verspreiden we via allerlei communicatiekanalen, zoals onze nieuwsbrief en Mastodon-pagina

 

Manifest voor jonge mantelzorgers

Het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) heeft naar aanleiding van een bijeenkomst over 'Kinderen van Ouders met Psychische Problemen' (KOPP) en 'Kinderen van Ouders met Verslaving' (KOV) het Manifest Jonge Mantelzorgers opgesteld. Het PMA pleit hierin met nadruk voor een (jeugd)beleid van de gemeente met voorwaarden waardoor de belangen van jonge mantelzorgers en hun gezin beter verankerd zijn. 

 

9 feiten over mantelzorg

We hebben onlangs 9 feiten over mantelzorg in een nieuwe flyer op een rijtje gezet. Dit hebben we gedaan op basis van cijfers van het Centrum voor Cliëntervaringen, Movisie, Mantelzorg.nl, Allesoversport.nl en Alzheimer Nederland. 

 

Klik op de afbeelding om de flyer te lezen. 

Plaatje feitenkaart PMA februari 2021.jpg

Onderzoeken

Onderstaande onderzoeken naar mantelzorg zijn gedaan door het Centrum voor Cliëntervaringen:

 

 

Malene Duijst september 2022 150 bij 150 pixels.jpgMalène Duijst

Coördinator Platform Mantelzorg Amsterdam, Informele Zorg en stadsdeel West

(020) 75 25 162

m.duijst@clientenbelangamsterdam.nl

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png

Nieuwsbrief

Jaarstukken en adviezen

vierk-cb-fietsen.jpg

Onze jaarstukken en (gevraagde en ongevraagde) adviezen kunt u hier vinden.

Lees meer >>

Verhalen van mantelzorgers

Thumbnail Frank Wijdenbosch april 2022.jpg

Dé mantelzorger bestaat niet. Om een beeld te schetsen van hoe verschillend mantelzorg kan zijn, hebben we het afgelopen jaar allerlei verhalen verzameld. Wim Koning (lid van het Platform Mantelzorg Amsterdam) heeft de hoofdrolspelers geïnterviewd.  

Lees meer >>

Hoogtepunten 2022

 • Advies van Bisnez Management B.V. over de werkwijze en positie van het PMA. 
 • Gesprekken met mantelzorgers met diverse culturele achtergronden.  
 • Een LHBTI-bijeenkomst georganiseerd met mensen van Who’s Right over eenzaamheid en psychische problemen.
 • Gesprekken over patiënten in de langdurige zorg die geen hulp krijgen bij hun zorgvraag.
 • Bijeenkomst over dementie met vertoning documentaire ‘Wei. Zorgen voor pap’. 
 • Deelname onderzoeksproject van debatcentrum De Balie over wie er zorgt voor de (jonge) mantelzorger met inbreng van onze visie en interviews.

Lees het hele Jaarverslag 2022