Platform Mantelzorg Amsterdam

 

Hoe werken we?

Hoe weten we wat mantelzorgers belangrijk vinden? De kern van het platform bestaat uit mantelzorgers of mensen die ervaring en affiniteit hebben met mantelzorgers. Zij weten wat onder mantelzorgers leeft en waar mantelzorgers tegen aan lopen. Ook krijgen we signalen via:

  • Voorlichtingen tijdens informatiebijeenkomsten, mantelzorglunches, Alzheimercafés, en van patiëntenorganisaties en organisaties, zoals gehandicaptenplatforms of Wmo-raden.
  • Onze cliëntondersteuners, beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen uit de stad.
  • Beroepskrachten die zich met mantelzorg bezighouden.
  • Regelmatig overleg met relevante organisaties, zoals MarkantMantelzorgsteunpunten Amsterdam en welzijnsorganisaties.
  • Via kranten, radio, televisie, sociale media en nieuwsbrieven van MantelzorgNL, Movisie en Vilans.
  • Het organiseren van en deelname aan bijeenkomsten. Onze kerngroepleden bezoeken regelmatig bijeenkomsten over mantelzorg.

 

Wat is mantelzorg?

Onder mantelzorg verstaan we:

 

"Mantelzorg is zorg en ondersteuning gegeven aan een naaste die chronisch ziek is en/of een beperking heeft. Zoals een partner, ouder, kind, vriend, buur, of kennis. De mantelzorger geeft langdurig, intensief en onbetaald zorg en ondersteuning aan iemand met wie hij/zij een persoonlijke band heeft."

 

In gesprekken met onder meer de gemeente Amsterdam is deze definitie onderschreven en overgenomen in gemeentelijke stukken en die van de SIGRA.

 

Wat doen we met de signalen?

De signalen die we krijgen bespreken we onder andere met de gemeente Amsterdam, bedrijven en instellingen. De gemeente is met de stadsdelen verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Daarnaast adviseren wij de gemeente gevraagd en ongevraagd over actuele beleidsonderwerpen. Onze standpunten verspreiden we via allerlei communicatiekanalen, zoals onze nieuwsbrief en Twitter-pagina.

 

Nieuw manifest voor jonge mantelzorgers

Het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) heeft naar aanleiding van een bijeenkomst over 'Kinderen van Ouders met Psychische Problemen' (KOPP) en 'Kinderen van Ouders met Verslaving' (KOV) het Manifest Jonge Mantelzorgers opgesteld. Het PMA pleit hierin met nadruk voor een (jeugd)beleid van de gemeente met voorwaarden waardoor de belangen van jonge mantelzorgers en hun gezin beter verankerd zijn. Lees meer....

 

Flyer

Klik hier om onze flyer te lezenATTENTIE: het mailadres in deze folder klopt helaas niet. Het juiste is: platformmantelzorg@clientenbelangamsterdam.nl

 

9 feiten over mantelzorg

We hebben onlangs een 9-tal feiten in een afbeelding op een rijtje gezet. Dit hebben we gedaan op basis van cijfers van het Centrum voor Cliëntervaringen, Movisie, Mantelzorg.nl, Allesoversport.nl en Alzheimer Nederland. 

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

9 feiten mantelzorg met bronvermelding april 2020 kleiner.jpg

Onderzoeken

Onderstaande onderzoeken naar mantelzorg zijn gedaan door het Centrum voor Cliëntervaringen:

 

Nieuwsbrief

Jaarstukken en adviezen

vierk-cb-fietsen.jpg

Onze jaarstukken en (gevraagde en ongevraagde) adviezen kunt u hier vinden.

Lees meer >>

Belangrijkste resultaten 2019

  • Bijeenkomsten in stadsdelen West, Oost en Centrum i.s.m. met mantelzorgconsulenten en ambtenaren van het stadsdeel om mantelzorgers uit de buurten te spreken.
  • 2 keer met succes ingesproken in Raadscommissie Zorg over voorgenomen bezuinigingen op mantelzorg. Leidde tot behoud mantelzorgcadeau in 2019. Inbreng breed ondersteund. Lees artikel 'Amsterdam gaat miljoenen bezuinigen op mantelzorg'
  • Een stedelijke bijeenkomst KOPP-kinderen: jonge mantelzorgers van ouders met een psychisch probleem. 
  • Positie van cliënten en mantelzorgers verstevigd in het het Meerjarenbeleidsplan 2020 - 2024 van Cliëntenbelang Amsterdam. 

Malene3webedit.jpgMeer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Malène Duijst (coördinator Platform Mantelzorg Amsterdam) op (020) 75 25 162 of via m.duijst@clientenbelangamsterdam.nl.

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png