Platform Mantelzorg Amsterdam

 

Hoe werken we?

Hoe weten we wat mantelzorgers en naastbetrokkenen belangrijk vinden? De kern van het platform bestaat uit mensen die hiermee ervaring en affiniteit hebben. Zij weten wat er leeft en waar mantelzorgers en naasten tegen aanlopen. Ook krijgen we signalen via:

 • Voorlichtingen tijdens informatiebijeenkomsten, mantelzorglunches, Alzheimercafés, en van patiëntenorganisaties en organisaties, zoals gehandicaptenplatforms of Wmo-raden.
 • Onze cliëntondersteuners, beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen uit de stad.
 • Beroepskrachten die zich met mantelzorg bezighouden.
 • Regelmatig overleg met relevante organisaties, zoals MarkantMantelzorgsteunpunten Amsterdam en welzijnsorganisaties.
 • Via kranten, radio, televisie, sociale media en nieuwsbrieven van MantelzorgNL, Movisie en Vilans.
 • Het organiseren van en deelname aan bijeenkomsten. Onze kerngroepleden bezoeken regelmatig bijeenkomsten over mantelzorg.

 

Wat verstaan we onder een mantelzorger en naastbetrokkene?

Een mantelzorger is: 

 

"Iemand die zorg en ondersteuning biedt aan een naaste die chronisch ziek is en/of een beperking heeft. Zoals een partner, ouder, kind, vriend, buur, of kennis. De mantelzorger geeft langdurig, intensief en onbetaald zorg en ondersteuning aan iemand met wie hij/zij een persoonlijke band heeft."

 

Onder een naastbetrokkenen verstaan we:

 

“Een verzamelnaam voor het geheel aan betekenisvolle personen, zoals familie, verwanten, vrienden, kennissen of collega’s die functioneren als ondersteuningsbron voor het eigen welzijn en dat van andere personen in het netwerk van een zorgvrager.” 

 

Je kunt zeggen dat een mantelzorger over het algemeen ook onder de noemer naastbetrokkene vallen. Maar een naastbetrokkene is zeker niet altijd een mantelzorger.


Omdat beide groepen overlappende maar ook eigen belangen hebben, is het noodzakelijk om daar waar nodig onderscheid te maken. 

 

Om de teksten in onze presentaties niet onnodig lang te maken, gebruiken we vaak het woord mantelzorger, terwijl we er dan ook de naastbetrokkene mee bedoelen. Evenals de verwanten en brusjes (broers en zusjes) van iemand met een beperking.

 

Wat doen we met de signalen?

De signalen die we krijgen bespreken we onder andere met de gemeente Amsterdam, bedrijven en instellingen. De gemeente is met de stadsdelen verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers en naastbetrokkenen. Daarnaast adviseren wij de gemeente gevraagd en ongevraagd over actuele beleidsonderwerpen. Onze standpunten verspreiden we via allerlei communicatiekanalen, zoals onze nieuwsbrief en Twitter-pagina.

 

Nieuw manifest voor jonge mantelzorgers

Het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) heeft naar aanleiding van een bijeenkomst over 'Kinderen van Ouders met Psychische Problemen' (KOPP) en 'Kinderen van Ouders met Verslaving' (KOV) het Manifest Jonge Mantelzorgers opgesteld. Het PMA pleit hierin met nadruk voor een (jeugd)beleid van de gemeente met voorwaarden waardoor de belangen van jonge mantelzorgers en hun gezin beter verankerd zijn. Lees meer....

 

9 feiten over mantelzorg

We hebben onlangs 9 feiten over mantelzorg in een nieuwe flyer op een rijtje gezet. Dit hebben we gedaan op basis van cijfers van het Centrum voor Cliëntervaringen, Movisie, Mantelzorg.nl, Allesoversport.nl en Alzheimer Nederland. 

 

Klik op de afbeelding om de flyer te lezen. 

Plaatje feitenkaart PMA februari 2021.jpg

Onderzoeken

Onderstaande onderzoeken naar mantelzorg zijn gedaan door het Centrum voor Cliëntervaringen:

 

 

Malene Duijst 4 mei 2021 150 bij 150.jpgMalène Duijst

Coördinator Platform Mantelzorg Amsterdam, Informele Zorg en stadsdeel West

(020) 75 25 162

m.duijst@clientenbelangamsterdam.nl

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png

Nieuwsbrief

Jaarstukken en adviezen

vierk-cb-fietsen.jpg

Onze jaarstukken en (gevraagde en ongevraagde) adviezen kunt u hier vinden.

Lees meer >>

Belangrijkste resultaten 2020

 • Beleidsnota over de werkwijze voor het beïnvloeden van belangen in de stadsdelen.
 • Manifest voor jonge mantelzorgers en een gesprek hierover met de wethouder Zorg.  
 • Onze reactie op de notitie ‘Eerste Lijnen Masterplan Dakloosheid’ van de gemeente. 
 • Gepleit voor het voortbestaan van het Steunpunt Mantelzorg Amsterdam en het beschikbaar zijn van heldere informatie en een herkenbaar ‘mantelzorgpunt’ in ieder stadsdeel.
 • Bijgedragen aan een manifest van Iedere(in) voor de parlementsverkiezingen dit jaar. Mede daardoor is er een punt over mantelzorgers opgenomen.
  Lees ons Jaarverslag 2020.